--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707328 kpl

Kenestä presidentti?

Lehdissä on vertailtu presidenttiehdokkaiden tehtäväkelpoisuutta. Pohjois-Suomessa Paavo Väyrysen kokemustaustaa on esitelty monipuolisesti. Olisin kaivanut hiukan tiheämpää seulaa vertailtaessa henkilöitä ja kiinnitettävän huomiota myös negatiivisten saavutusten määrään ja kansantalouden vaikutuksiin.

Sonera oli mennä konkurssiin Paavo Lipposen hallituksen aikana tehtyjen UMTS-kauppojen vuoksi. Hallituksen valtionvaranministerinä toimi Sauli Niinistö. Nuo kaupat aiheuttivat kokonaisuutena 4,9 miljardin alaskirjauksen, joista 4,3 miljardia johtui suoraan UMTS-kaupoista.

Ote täysistuntopöytäkirjasta:

"Täysistunnon pöytäkirja PTK 132/2002 vp

PTK 132/2002 vp 132. TIISTAINA 12. MARRASKUUTA 2002 kello 14

1)       Valtioneuvoston tiedonanto valtion omistajapolitiikasta ja Sonerasta 

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston tiedonanto VNT 1/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 21/2002 vp

Lipposen hallitus on antanut 16.9.1999 omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen, jonka Sonera-tapausta koskeva ydinkohta kuuluu näin: "Yhtiön toiminnan tai kansantalouden kannalta erittäin merkittävät sijoitukset ulkomaille edellyttävät pääomistajan hyväksynnän, ennen kuin sijoituksesta lopullisesti päätetään."

----

Kevättalvella 2000 Soneran markkina-arvo oli 422 miljardia markkaa n. 70 miljoonaan euroa. Telia ja Sonera ilmoittivat fuusiosta 26.3.2002. Yhdistyminen toteutui vaihtosuhteella, jossa Soneran osakkaat saivat 15,8 % preemion eli ylihinnan osakkeistaan edellisen perjantain kurssiin verrattuna. Ruotsin valtio sai uudesta yhtiöstä 45 ja Suomen valtio 19 %. Yhtiön kotipaikaksi tuli Tukholma. Monien mielestä Sonera meni puoli-ilmaiseksi ruotsalaisille. Sonerasta oli tullut ongelma valtio-omistajalle ja siitä piti päästä eroon hinnalla millä hyvänsä, koska eduskuntavaalit olivat tulossa v. 2003. Tapio Hintikan väliaikainen hallituksen puheenjohtajuus riitti valtio-omistajan kasvojen säilyttämiseksi! - Nyt tähän sähläykseen osallistuneet poliitikot pyrkivät presidentiksi.

Edellisen hallituksen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen piti suurena saavutuksena saatuaan Venäjän puutulleja alas.  Sen seurauksena kotimaan puun hinta on pysynyt matalana eikä se ylitarjontatilanteen pahetessa nouse ennen kuin liika puu on pois. Väyrynen tekee valtavan vahingon metsänomistajille ja tilin metsäteollisuudelle. - Näin vastuuton mies on pyrkimässä presidentiksi.

Eräs Suomen historian törkeimmistä kansaa kohtaan tehdyistä päätöksistä oli Natura 2000-ohjelma. Ihmisiltä vietiin omaisuutta perusteitta ja lähes korvauksetta. Pekka Haavisto oli ympäristö-ministerinä, kun alueet valittiin ilman direktiivien edellyttämiä suhteellisuusvertailuja. Ensin valittiin alueet ja vielä toistakymmentä vuotta sen jälkeen yhä keksitään uhanalaisia. Korkein hallinto-oikeus lähti suojelemaan Suomen lain ja EU-direktiivien vastaisesti toteutettua hanketta. Laista piittaamaton mies pyrkii presidentiksi.

Timo Soinin taustalta ei löydy mitään em. kaltaisia töppäilyjä. Hän on varoittanut Etelä-Euroopan maiden rahoitusriskeistä. Soini on ainoa ehdokas, joka noteeraa tarkoin Venäjän edesottamuksia ja kokee sen uhkatekijänä turvallisuudelle. Hän on kansan edun puolustaja.

Alpo Ylitalo, Kokkola 2012-01-05