--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707276 kpl

Kesäistä yhteiskuntakritiikkiä ja sairauspoissaoloja

Juhlapuheissa politiikkojen ja virkahenkilöiden eliitti luonnehtii Suomea oikeus- ja hyvinvointival-tioksi. Kehutaan omien ja edeltäjien aikaansaannokset, vaikka julkisen sektorin kustannuskehitys on karannut käsistä. Juha Mieto osoitti Lohtajan Ohtakarissa omaksuneensa tavan tervehtiä ensin arvoisaa kollegaansa, sitten kansaa ja lopuksi kiitellä metsän pimennossa piileskelevää ministeri Pekkarisen ”risupakettia”.

Minulta kysyttiin Ohtakarin kalastajajuhlassa onko joltakin jäänyt jotain saamatta, kun kiinnitin valtuustossa huomiota kaupungin työntekijöiden poissaoloihin ja toisaalta ylityötunteihin. Kaupunkihan vastaa kaikesta. Koska asia jäi puhuttamaan, veronmaksajat halunnevat tietää myös valtuustossa kuultuja syyanalyysejä.

Puheista erottui puoluekohtaisia eroja. Korjausta esitettiin: karsitaan stressitekijöitä, lisätään voimavaroja jne. Sanottiin kuntaliitoksen, tapaturmien ja organisaatiomuutoksen aiheuttaneen paneutumista. Puhuttiin henkilöstrategiasta ym. Olipa syynä johtamistapa, henkilösuhteet, välinpitämättömyys tai muu vastaava. Yksityissektorilla vuotuiset sairauspoissaolot jäävät huomattavasti pienemmiksi.

Järkyttävin kansalta kuulemani on: joko sinä olet pitänyt kaikki sairauslomat.

Sairauslomien ja ylitöiden kustannusvaikutuksista johtuen joku muu voi jäädä ilman välttämätöntä palvelua.  Varajärjestelmä ei ole maksuton eikä aina edes toimi.  Asenne, ettei poissaolo tai ylityö koske yksityistä, kun kaupunki maksaa, osoittaa suurta piittaamattomuutta. Veroäyrin kautta olemme jokainen vastuussa.

Kuka on kuullut, että yrittäjän asemaa, työterveyttä tai olotilaa luonnehdittaessa olisi käytetty ilmaisua työhyvinvointi? Julkishallinnon ja työntekijän on vaikea ymmärtää paineita, joita yrityksen työympäristön ulkopuolinen hallinto aiheuttaa yrittäjälle. Edellisen laman aikana tahallaan tuhottujen kymmenientuhansien yritysten myötä tuhoutui työpaikkoja. Velkavankeuteen alistetut yrittäjät ja takuumiehet menettivät omaisuutensa, useimmat työkykynsä ja -halunsa. Jotkut työkyvyn palauttamisyritykset saattaisivat paljastaa hallinnon epäonnistumisen ja siksi työttömien määrä siedetään ja maahanmuuttotulvaa selitetään eläkekassojen kartuttamiseen tarvittavan työvoiman tarpeella. Mistä saadaan yrittäjät? Hallinto rahoittaa toimintaansa yritystoiminnan tuloksesta määräytyvien verovaroja turvin. - Nokiakaan ei kestä pitkään palkkiojohtajien pestaamista!

Koska Suomen on seuraavan vuosikymmenen aikana karsittava julkisen sektorin kuluja noin 12 miljardia euroa, valtuutettuna koen välttämättömänä selvittää kunnissa sairauslomien ja ylitöiden syy-yhteydet. Kumpi on syy ja kumpi seuraus? Selvitystarve yltää johtajistoon saakka. Otaksun valtuutettujen suhtautuvan asiaan samalla tavoin. Tehottomuuden ym. syiden aiheuttamat turhat kustannukset karsitaan pois.

Alpo Ylitalo, Ps.

kaupunginvaltuutettu

Kokkola 2010-07-20