--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697547 kpl

Poliisista tehdyt rikosilmoitukset lisääntyneet

Pääsiäisaaton tv-uutiset kertoivat Aamulehden jutusta, jonka mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana poliisista tehdyt rikosilmoitukset ovat lisääntyneet 45 %.  Sen arveltiin johtuvan madaltuneesta kynnyksestä tehdä rikosilmoitus. Tällä vuosikymmenellä on irtisanottu 53 poliisia ja määräajaksi 4. Rikosilmoituksia tai tutkintapyyntöjä on tehty 687.

Oikeushallinnon olennaisena osana ja oikeusturvan takaajana ovat eduskunnan oikeusasiamies ja hallituksen oikeuskansleri. Oikeudettoman tilaan joutunut kansalainen voi tehdä kantelun em. virkamiehille. Eduskunnan oikeusasiamiehelle tulleita diarioituja kanteluita oli vuonna 2006 kaikkiaan 3672, joista 1052 koski terveydenhoitoa, 595 poliisia, 342 vankeinhoitoa ja 259 tuomioistuimia. Määrä on kasvanut edellisvuodesta 10 %. Vuonna 2005 kasvu oli 14 %.

Vuoden 2007 ratkaisuista ei saa yksityiskohtaisia tietoja, ennen kuin eduskunta on hyväksynyt toimintakertomuksen. ”Oikeusasiamiehen ratkaisuista johti viime vuonna toimenpiteeseen - huomautukseen, käsitykseen, esityksen tekemiseen tai korjaukseen reilut 15 prosenttia”. Lainaus on vuodesta 2006 kirjoitetuilta nettisivuilta.

Vuonna 2007 oikeusasiamies ratkaisi lähes 3600 kantelua, joista yhdessä tapauksessa apulaisoikeusasiamies määräsi nostettavaksi syytteen kahta lainvastaisesti toiminutta virkamiestä vastaan. Neljäkymmentä virkamiestä sai huomautuksen lainvastaisesta toiminnasta ja viidelle sadalle annettiin huomautus vastaisen varalle tai lausuttiin käsitys, miten toiminta olisi ollut lainmukainen.

Oikeusasiamies Lauri Lehtimaja totesi virassa ollessaan, että kanteluita tulee rajoittaa, jottei oikeusasiamies huku niihin. Samoin hän vaati julkisesti, ettei kaikkia kanteluita diarioitaisi. – Kanteluiden määrä romahtaisi, jos kaikki virkamiehet alkaisivat noudattaa lakia.

Yli kolmenkymmenen vuoden aikana muodostuneen käsityksen perusteella tiedän, etteivät viralliset luvut kerro totuutta.  – Niin poliisista kuin muistakin virkamiehistä laillisuusvalvojille tehdyt kantelut tutkitaan kohdetta suojellen. Kanteluun johtaneen teon tehneeltä virkamieheltä kysytään oletko syyllistynyt kantelussa mainittuun tekoon/rikokseen. Vastaus on tietenkin, ettei ole. Kantelun tekijä saa oikeusasiamieheltä kuuluisan vastauksen: kantelunne on tutkittu eikä se anna taholtani aihetta enempään. Näin uhreja alistetaan, jotta oikeusvaltion imago säilyy.

Poliisista tehtyjen rikosilmoitusten lisäys johtunee siitä, että uhreja kehotetaan luopumaan tuloksettomista kanteluista ja tekemään rikostutkintapyyntöjä. – Sen vuoksi, että oikeusasiamiehen kielteistä ratkaisua kantelijan kannalta käytetään kantelijaa vastaan, jos myöhemmin tehdäänkin rikosilmoitus.  Oikeusasiamiehen ratkaisu on kuin laki tai oikeuden päätös toiselle virkamiehelle. Ilmoituksen tekijällä on vaara tulla tuomituksi perättömästä ilmiannosta, vaikka sen perusteet ja näyttö olisivat kiistattomat.

Kansanedustajat ja lakimiehet ymmärtävät laillisuusvalvojien suojelevan virkakoneistoa ja oikeusvaltioimagoa. – Tasavallan presidentti, juristi tietää ja ymmärtää, ettei laillisuusvalvonta täytä alkeellisimpiakaan oikeusvaltion hallinnon vaatimuksia. Silti vallanpitäjät puhuvat ”oikeus- ja hyvinvointivaltiosta” ja tiedotusvälineet toitottavat sitä.  Uutisoinnissa on lievää valpastumista. – Internetin lisääntyvä käyttö ja julkisuuden pelko parantavat kansalaisten oikeusturvaa.

Alpo Ylitalo, Kokkola 23.3.08