--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701686 kpl

Mistä uudet työpaikat ja yrittäjät?

Nykyisten ohjauskeinojen avulla emme voi vaikuttaa sijaintipaikasta riippumattoman teollisuuden hakeutumista pienempien tuotantokustannusten maihin – vaikkapa Kiinaan. Talousjärjestelmämme hallinto ei kykene tarjoamaan voittojen maksimointiin pyrkiville yrityksille ja sijoittajille riittävän tuottavia vaihtoehtoja. Yritykset pakenevat maasta. - Vaikuttimena on myös lähimarkkinoiden rajallisuus. Säilyttääksemme nykyisen elintasomme meidän on pakko tarkistaa ja tehostaa hallintotoimia siten, etteivät ne hidastaisi korvaavien työpaikkojen syntyä. Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys on osoittautunut erityiseksi ongelmaksi. Myös akateemisten työttömyys on kasvussa.

Kehitysmaat saavat siirtyvän teollisuuden mukana viimeisintä teknologiaa ilmaiseksi. Se aiheuttaa kerrannaisvaikutuksena työttömyyttä lähtömaassa yritysten palatessa kilpailemaan alkuperämarkki-noista. - Japania epäiltiin laajasta teollisuusvakoilusta. Nykyisin tiedot kulkevat yritysten mukana.

Euroalueen osana pohjoiset luonnonolosuhteemme aiheuttavat ylimääräisen kustannusrasitteen, joka vaikuttaa erityisesti Suomen kilpailukyvyn ylläpitoon. Elintasomme ja keksintöjen säilyminen edellyttää, että kehitämme geopoliittiseen asemaan sidonnaista taloustoimeliaisuutta. Metsäteol-lisuuden ratkaisut osoittavat, ettemme voi kilpailla lämpimien maiden selluteollisuuden raaka-aineen tuottajana. Hidaskasvuisille metsillemme on keksittävä uutta käyttöä, jossa jalostusastetta nostetaan kilpailukykyisesti. Vientipuun kilo- tai kuutiohinnan pitää olla rajalla monikymmen-kertainen bulkkitavaraan verrattuna.

Kotimaiselle puulle on jo olemassa uusia hyödyntämistapoja, mutta politiikalla vaikeutetaan sen käyttöä. Jonkun mahdollisuuksia edistetään samalla, kun toisen edellytyksiä heikennetään. Tähän ei ole enää varaa. – Huomaamattaan tai ei - rahalla valittu eduskunta sallii tällaisen.

Kansantalouden menestyminen globaalimaailmassa edellyttää valtiovallalta avarakatseisuutta. Meillä ei ole varaa tukea ulkomailta tuodusta puusta tehdyn hakkeen polttoa. Edistämme vain suomalaisen puun käyttömahdollisuuksia. Turhien kustannusten seulonta, tuotannon tehokkuus ja laatu ovat keinoja, joilla voimme kilpailla. Hintapaineiden vaikutukset kohdistuvat raaka-aineista lopputuotteen markkinointiin saakka. Sen vuoksi verotus ja voittojen maksimointi ennen teollista alkutuotantoa tulevat aiheuttamaan maastapakoa.

Nykyhallitus ajaa yksityismetsätaloutta umpikujaan vero- ja tukipolitiikalla samaan aikaan, kun metsäyhtiöt tuovat ulkomailta puuta ja kotimaan puuvaranto kasvaa. Tällä ilmeisesti haetaan myös korjuu- ja kuljetusyrittäjiltä tukipainetta kantohinnan suuntaan. Metsänomistajien painostus yksityismetsistä luopumiseen kuuluu lyhytnäköiseen keinovalikoimaan. Elintasomme ja työpaikko-jen säilyminen vaatii erityisen hyvää raaka-ainetta, korkeampaa jalostusastetta, jolla saadaan sijoitetulle pääomalle parempi tuotto, mitä sahatavaran vienti tarjoaa.

Vuosi sitten kirjoitin alkavasta energiavuosikymmenestä. Tammikuun lopulla teollisuus kritisoi energiaveron kustannusvaikutuksia. Energian hinta syö kilpailukykyä ja lisää työttömyyttä, kun sen pitäisi olla perusta teollisen ja muun tuotantotoiminnan syntyyn ja jatkuvuuteen. Verotuksen tulisi kohdistua työn ohella etupäässä kulutukseen ja voittoihin, jolloin se ei olisi alkutuotannon este. Yltiöpäisen vihreyden kustannusvaikutusten ymmärtämisen ja seurannan puute heikentävät kilpailukykyä. - Hallintoa tuli karsia eikä keksiä uusia veroja pilviin karanneiden kulujen kattamiseksi.

Alpo Ylitalo, Kokkola 2011-02-09

kaupunginvaltuutettu

kansanedustajaehdokas, Ps.