--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:688939 kpl

Jokainen jokaiseen jonkin verran...

…oli kemianopettajan lause käsiteltäessä aineiden liukenemista. Ajatus soveltunee arvioitaessa markkinoiden ja hallintotointen vaikutusta keskinäisiin kustannus, - hinta- sekä tulostekijöihin.

Sähkömarkkinoiden keskittymisen jälkeen myyjät ovat voineet röyhistellä hyvillä tuloksillaan. Mitä harvempi myyjä sitä muhkeampi voitto. Suuryritysten johtajien järjen- ja oikeustajunvastaisensuuruiset kannustinpalkkiot määräytyvät tuloksesta. – Energiamarkkinoilla niiden kustannusvaikutukset eivät jää huomiotta!

Vesivoimalla tuotetun sähkön osuus on supistunut neljääntoista prosenttiin, mutta silti nostettaessa hintaa vedotaan vesitilanteen vaikutukseen. Runsaatkaan vesivarat eivät ole laskeneet sähkön hintaa. Tuloksenteko houkuttelee hinnankorotuksiin, vaikka se tekisi paljon sähköä kuluttavan alan, esim. metsäteollisuuden, kannattamattomaksi. Teollisuusjohtajat ovat maininneet energian hinnan yhdeksi syyksi huonoon tulokseen, mutta pääministeri on syyttänyt puun myyjiä.

Pohjalainen uutisoi 5.8.2008, että yli puolet Vaasan toimipaikan kemiralaisista saa potkut. Pilkkomisen jälkeen myydyt konsernin parhaat osat tekevät muhkeita voittoja ja tähteet etsivät tulosparannuskeinoja henkilöstövähennysten avulla. Heikentyneen tuloksen kerrotaan johtuvan erityisesti energian ja raaka-aineiden korkeista hinnoista. Raaka-ainevarojen omistuksen keskittymisellä yhä harvempien ulkomaalaisten omistukseen on hintoja korottava vaikutus.

Hallitus ei laske energia- ja polttonesteveroa, vaan painostaa metsänomistajia myymään puuta enemmän, vaikka ministeri Katainen sanoi lisätarjonnan laskevan hintoja. 

Kohtuuhintainen energia parantaisi teollisuuden kannattavuutta ja työpaikkojen säilymistä Suomessa. Puukaupan 50 %:n verohuojennuksen vaikutus saattaa olla sama kuin hölmöläisten keksintö lämmittää varpaita: otetaan pala täkin yläpäästä ja ommellaan se saman täkin alapäähän.  Shellin ym. suuryhtiöiden kokemat vaikeudet osoittavat, että Venäjä haluaa pitää energia-alan tiukasti omistuksessaan. Kuitenkin Fortum satsaa korkean energiahinnan avulla keräämiään voittoja Venäjälle lähes kolme miljardia. Hallituksen omistajapolitiikasta voidaan perustellusti kysyä: onko viisasta tuottaa teollisuudelle kannattavuusongelmia ja siirtää niiltä kerättyjä varoja Venäjälle ilman investointisuojasopimusta?

Polttonesteiden hinnanlasku jäänee tilapäiseksi, ellei Kaukasuksella synny pysyvää rauhaa. Kunnioittaako Venäjä sopimuksiaan, vai pitääkö se tahallaan epävarmuutta ja hintapaineita energiamarkkinoilla? Sen sekä Kiinan ja Intian autoistuminen ei vähennä energian kysyntää. Venäläinen Luk’oil laajentaa aggressiivisesti Suomessa jakeluverkostoaan. USA:sta alkaneen maailmanlaajuisen laman odotus on aiheuttanut korkotason nousun ja teollisuuden tilauskantojen supistuksen lisäten työttömyyttä. Epävarmuus raaka-ainemarkkinoilla ei lupaa hyvää talouskehitykselle.

  

Alpo Ylitalo

2008-08-17