--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707298 kpl

Äänestäjien kertomaa ja heille kerrottua

Syyskuussa 2016 perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Arto Pihlajamaa ilmoitti piirihallituksen kokouksessa Kaustisella, että jos minä pyrin ehdokkaaksi kuntavaaleihin, niin Kokkolassa jää viisi erittäin hyvää ehdokasta pois. - Hän ei suostunut paljastamaan nimiä.

Viime heinäkuussa tuli kuluneeksi kymmenen vuotta, kun olemme tehneet Pirkko Mattilan kanssa aktiivista yhteistyötä. Pirkosta tuli ministeri viime elokuun 16. pnä. Kysyin häneltä syksyllä, mitä tehdään, kun Kokkolan perussuomalaiset eivät hyväksy minua kuntavaaliehdokkaaksi. Hän tiesi, että sain edellisissä kuntavaaleissa 356 ääntä eli neljänneksi eniten kaupungissamme. En kuitenkaan saanut luottamushenkilöpaikkoja Kokkolan perussuomalaisilta.

Sanoin Pirkolle, että neljä muuta puoluetta on nyt pyytänyt minua asettumaan ehdokkaakseen. Ministeri Mattilan ylimielinen vastaus oli "mitä se minulle kuuluu, mihin kukakin menee ehdokkaaksi vai meneekö mihinkään". - Tuolloin huomasin, että uudet tuulet puhaltelevat, mutta vanhalta suunnalta eli Alajärveltä. Minun vaikutusvaltaani ja luotettavuuttani oli alettu romuuttaa hintaa ja keinoja kaihtamatta.

Muutos kuvastui Pirkon halusta, järkiseikoista ja varoituksista piittaamatta vierailla lehdistön seuratessa Pekka Puolimatkan junailemassa orpojen kiinniotettujen kulkukissojen ja -koirien Kotipesässä Kokkolan Hanhinevalla. Ministerin erityisavustaja Ullvén-Putkonen totesi vierailun jälkeen kotonamme kahvipöydässä, että kyllä Alpo olit oikeassa ja että kymmenen minuuttia kissalassa olisi riittänyt.

Sosiaali- ja terveysministerin vierailu eläinhoitolassa herätti suurta hämmästystä kaupungin ihmisten mielissä.

Vielä suurempaa oli tulossa. Eduskunnan puhemies Maria Lohela lähetettiin suorittamaan eläinten ulkoiluttamista varten rakennettavan "MAAILMAN ensimmäisen koirien juoksuputken peruskiven muuraus" tuonne Hanhinevan hoitolaan. Juoksuputki on tarkoitettu helpottamaan koirien ja kissojen ulkoilutusta. Kenenkään ei tarvitse mennä ulos raittiiseen ilmaan, kun ulkoilutus suoritetaan sisätiloissa - juoksuputkessa. Samalla poistuu hankeperusteluissa mainittu liukastumisvaara. Putkesta on suunniteltu 400 metrin mittainen ja sille on myönnetty Leader-rahaa 150 000 euroa. - Loppuvatko koiranilmat?

Puhemies Lohelan ja ministeri Mattilan vierailut saivat tiedotusvälineissä huomattavasti tilaa, joten järjestäjien toive toteutui täydellisesti. Niillä voimilla yritettiin palauttaa viime edsukuntavaalien ehdokasasettelussa tehdyt töppäilyt, sillä Keski-Pohjanmaan omien ehdokkaiden kannatus putosi tuolloin 50,75 %. "Taustamafia" sai puhemiehenkin paikkaamaan piirissä ja Kokkolassa tehtyjä virhearviointeja ja murentamaan allekirjoittaneen uskottavuutta. Kerron vierailuista ym. siihen liittyvästä lisää myöhemmin.

Mentyäni pitkän harkinnan jälkeen Kepun listalle sitoutumattomana Mattila sai sellaisen "raivarin", että soitti yöllä kello 2.30 ehdokkuudestani ja tiedotusvälineille lähettämästäni tiedotteesta. En kelvannut omille ehdokkaaksi - enkö olisi saanut mennä muillekaan? Sopimuksemme mukaan ehdokkuuteni ei pitänyt vaikuttaa yhteistyöhön enempää kuin ei poliittisiin linjauksiinkaan, jotka olen vuosien ajan ideoinut sekä Pirkon että omien kirjoitusteni ja hänen puheidensa pohjiksi.

Ymmmärsin samalla, että Mattilalle oli ilmeisesti asetettu, ei niinkään puolueen kuin Vistbackan taholta rajoja, joiden sisällä pitää pysyä, kun hänestä tuli ministeri. - Ilmeisesti etäisyyttä ja suhteet olisi saatava poikki allekirjoittaneeseen.

Vaalituloksen selvittyä on kysytty merkittäviltä tahoilta jälkiviisaasti, miksi menin Kepun listalle. Tässä avaan taustaa, ettei totuutta tarvitse arvailla. Tiesin tehdessäni ratkaisua, että äänimääräni voi jäädä vaatimattomaksi. - Kun Ps-vaihtoehtoa ei ollut, valitsin toisen hallituspuolueen. 


Vanhempaa taustaksi

Tullessani valituksi kaupunginhallitukseen ja sen toiseksi varapuheenjohtajaksi perussuomalaisiin oli liittynyt minulle tuntematon Irene Yli-Kauppila. Hän työnsi käteeni kirjelmän ja kehotti minua kiirehtimään Tarja Palosaaren oikeusjuttua. Minun olisi pitänyt myös vaatia kaupunginhallituksessa paikallisosaston edellyttämiä rikostutkimuksia. Hän jatkoi, että kaupungin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä pitää saada vastuuseen tekemisistään. Kuulin muualta, että Yli-Kauppila on joutunut lähtemään Kokkotyösäätiön palveluksesta ja hän pyrkinee kostamaan omaa pahaa oloaan kaupungin virka- ja luottamushenkilöstölle.

Kieltäydyin jyrkästi ryhtymästä tuntemattomien riitojen asianajajaksi. Annoin saamani paperinipun kaupungin lakimies Ben Weizmannille "muistoksi". Hän palautti paperit ensin, mutta pyysi kohta ne takaisin.

Kun en alkanut Kokkolaseudun perussuomalaisten asianajajaksi, tekemään käsitykseni mukaan perättömiä ilmiantoja, Marlén Timonen alkoi laatia rikostutkintapyyntöjä poliisille luottamus- ja virkahenkilöstöstä.

Kokkolan kaupunginjohtajan paikka kiinnosti liian pientä hakijamäärää. Viime vuoden helmikuussa kaupunginhallituksessa käydyn keskustelun perusteella päätettiin, että me jäsenet yritämme löytää uusia pätevinä pitäviämme hakemaan kaupunginjohtajan virkaa. Kysyin tuolloin Pirkko Mattilalta olisiko hänellä ehdotuksia. Hän vastasi heti, että kysyisin Kempeleen talous- ja hallintojohtaja Stina Mattilaa. Erinäisten keskustelujen ja tapaamisen jälkeen hän hakikin virkaa.

Koska Stina Mattila on tavallaan löytöni, Kokkolan perussuomalaisissa alkoi voimakas vastustusrumba, ettei Mattilaa valittaisi kaupunginjohtajaksi. Vastustus ja toisaalta Timo Pajunpään halu päästä pätemään, ajoivat perussuomalaiset ohittamaan varavaltuutetut ja tekivät tilaa Pajunpään osallistumiselle valintavaaliin.

Niinpä PS-valtuustoryhmä hyväksyi 18.4.2016 kaupunginjohtajavaaliin "valevaravaltuutetun" Timo Pajunpään estämään, ettei nykyinen kaupunginjohtaja olisi tullut valituksi. Koska hän ei ollut vatuutettu eikä myöskään varavaltuutettu, hänen osallistumisensa valtuuston kokoukseen ja vaaliin mitätöi koko vaalin ja se jouduttiin järjestämään uudelleen. Tästä aiheutuivat kaupungille vähintään 10 000 euron ylimääräiset kustannukset.

------

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Arto Pihlajamaa siis kertoi Kaustisella piirin hallituksen kokouksessa, että Kokkolassa jää viisi hyvää ehdokasta pois, jos allekirjoittanut pyrkii PS-listalle 2017 kuntavaaleihin. Edellä kerrottujen tapahtumien vuoksi en kehdannut olla PS-valtuustoryhmässä, vaan erosin ja muodostin oman ryhmän: Kokkolan puolesta. Olin lojaali puolueelle ja annoin tilaa viidelle hyvälle.

Palataan vuoden 2015 eduksuntavaalien Keski-Pohjanmaan piirin PS-äänimäärään, sillä se putosi 50,75 %, vaikka koko maan äänimäärä putosi vain reilun prosentin. Hälytyskellot eivät soineet Helsingissä. Olin hyvissä ajoin ennen vaaleja kirjelmöinyt puoluesihteeri Slunga-Poutsalolle ehdokasasettelun vuoksi tulossa olevasta kannatuksen romahduksesta.

Kirjoitin myös puheenjohtaja Soinille, miten näissä vaaleissa tulee käymään. - "Mafian" painostus kasvoi ja Slunga-Poutsalo tuli syyskuun alussa 2016 Kokkolaan kokoustamaan, kun minut piti erottaa puolueesta. Samalla matkalla hän oli puhunut Oulussa, että kyllä Ylitalolle tuli lähtö. Tästä kertoi Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja.

Vaasan vaalipiirin perussuomalaiset saivat näissä kuntavaaleissa 8.3 % annetuista äänistä eli 0.5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin on maan keskiarvo. Äänimäärä on 18 277, kun vuonna 2012 äänimäärä oli 24 406. Tuolloin Kokkola perussuomalaisten äänimäärä oli 2138 eli 10.1 % annetuista äänistä. Nyt se jäi 1558:aan eli putousta on 580 ääntä. Kannatus on 7.2 % . Putouksen rajuus on helppo ymmärtää prosentteina ilmaistuna: koko maassa kannatus putosi 3.5 %, mutta Kokkolassa 27.1 %.

Kokkolan perussuomalaisten äänimääriä tutkaillen on vaikea löytää niitä viittä hyvää, jotka olisivat kieltäytyneet ehdokkuudesta, jos olisin ollut PS-ehdokkaana. Ministerin ja eduskunnan puhemiehen erittäin kalliit vierailut Hanhinevalle ja heidän antamansa tukikaan ei riittänyt estämään pikallisosaston puheenjohtaja Irma Kemppaisen ja "kulkukissojen orpokodin" johtajan Pekka Puolimatkan putoamista Kokkolan valtuustosta.

Vastaisen varalle on merkillepantavaa, että perussuomalaisjoukkueen "kärkihyökkääjä" ja rikostut-kintapyyntöjen tekijä Marlén Timonen sai yli 500 ääntä. Hänen kaupungille aiheuttamansa asiana-jajalaskut ovat jo nyt kymmeniätuhansia. Mihin summa vielä nousee? Kh olisi voinut olla tiukempikin jo ennen vaaleja. Muuttuuko äänestäjien käsitys Timosen "pelitaidoista" kevään kuluessa, jää nähtäväksi. Sen jälkeen, kun poliisi ja syyttäjä ovat saaneet työnsä päätökseen, toivon että niin äänestäjilleni kuin äänestämättä jättäneille päätökseni perustelut ovat riittävät.

Kiitän teitä, äänestäjiäni, jotka uskoitte ja puolustitte totuutta! Vaalitulokseni todistaa vanhan pohjalaisen sananlaskun oikeaksi: todenpuhujan on vaikea saada yösijaa.

Kokkolassa 10.4.2017

Alpo Ylitalo