--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697486 kpl

Euron kohtalo

Kansainvälistyneen bisneksen panokset kasvavat ja otteet kovenevat sijoittajien ottaessa yhä suurempia riskejä. Pankit on pantu suurten tuotto-odotusten toteuttajiksi. Sijoittajat vaativat riskitöntä tuottoa yhä nopeammin ja enemmän. Rahan lainaus on riskisijoitusta siksi, että kaikki lainaa ottaneet eivät menesty, jolloin tappiot syövät sijoitustuottoja.

Osakekaupassa arvonmuutoksilla saatu, osin satunnaisuuteen perustuva voitto, on riittänyt. Mutta nyt sijoittajat painostavat valtioiden talouksia toimimaan bisneksiensä edellyttämällä tavalla. Taustalta ohjatuista poliitikoista tehdään juoksupoikia. Puun ja helposti varastoitavien, pilaantumattomien elintarvikkeiden kaupasta on kehittymässä huomattava bisnes. Sijoittajat ovat vaikuttaneet lyhyessä ajassa kahvin hinnan merkittävään nousuun.

Etelä-Euroopan maiden holtiton taloudenpito on johtanut EMU-maat suunnattoman suuriin velkaongelmiin. Luottamus EU:n kaikkivoipaisuuteen on luonut väärää mielikuvaa EMU-talouden haavoittumattomuudesta. Yhteisvaluutan korkealle jähmettynyt arvo ja nopeasti kohoavat kustannukset syövät tehokkuuden kautta saavutettavaa kilpailuetua. Pohjois-Euroopan taantuma vaikuttaa etelän matkustustuloihin. Viiden EU-maan rahoitustarve on 1.850.000.000.000 eli 1850 mrd. euroa, mikä on 11.000.000.000.000 mummonmarkkaa.  Summasta puuttuu useiden suurissa vaikeuksissa kamppailevien valtioiden rahoitusvaje. Teknologiateollisuus etsii kilpailuetua EU:n ulkopuolelta ja muuttaa Kaukoitään ja Turkkiin vieden viimeisimmän tietotaidon veloituksetta kehitysmaihin.

Tuotteiden hintakehitystä on helpompi ohjata, kun elintarvikeraaka-aineiden tuotantoa ja jalostusyksiköitä keskitetään valitettavasti yhä harvempien käsiin.  Suomen supernavettakauden jälkeen on odotettavissa jättiyhtiöitä, joilla on omistuksessaan kymmeniä, jopa satoja karjatiloja. Yhtiöt hankkivat useista maista tuotantoketjuja, jolloin kansainvälinen kilpailu vähenee. Metsiemme omistusta ohjataan samalla tavoin.

Ruotsin oma kelluva raha hyödyttää kaupassa myös EU:n sisällä. Se ilmoittaa hyötyvänsä jopa Kaukoidän maihin siirtyneen teollisuutensa tuloksesta. Markkinat määräävät hinnoittelua ja kilpailukykyä. Euromaissa etsitään vielä omaa identiteettiä, eivätkä jäsenvaltioiden nuoret, työelämän kokemusta vailla olevat ja rahalla valtaan nostetut poliitikot ymmärrä, mitä pitäisi tehdä. 

USA:sta eurooppalaisiin pankkeihin sijoittaneet odottavat, että valtiot pelastavat ne. Espanja pyytänee seuraavaksi EKP:ltä apua. Sen rahoitusvaje on 630 ja Italian 910 mrd. euroa. Perussuomalaiset vastustavat riskipankkien pelastamista. Jutta Urpilainen vaatii sijoittajille osavastuuta eli Sdp hyväksyisi velkasaneerauksen, jolloin jäsenvaltiot pelastaisivat yli varojensa eläneiden valtioiden talouden. Espanjan korkotaso laski sijoittajien taktikoidessa ja antaessa aikalisän pankeille hankkia jäsenvaltioiden takuut veloilleen. USA:n bisnespiirit ennustavat, että Espanjan sortuessa kaatuu kolme saksalaista suurpankkia, minkä seurauksena euro on vuoden 2012 aikana loppu, jos Saksa vetäytyy vastuusta. – Miten meidän nuorisoparlamentaarikkomme selittävät tämän eläkeläisille ja kaikille vähäosaisille?

Alpo Ylitalo

kansanedustajaehdokas, Ps.

Vaasan vaalipiiri 2011-04-10