--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697596 kpl

Miten lamasta selvitään?

 

Kiersin viiden puolueen mukana Oulun vaalipiiriä Pohjoinen Ääni-ryhmässä. Toivoaan menettäneet ihmiset esittivät talous- ym. huoliaan. Arvostelu kohdistuu viranhaltijoihin, hallinto- ja käräjäoikeuksiin sekä terveydenhuoltoon. Huolissa perätään usein oikeuden toteutumista.

 

Erittäin vaikeasti ratkaistavan ja ymmärrettävän ongelman muodostavat jatkuva talouden alamäki ja paisuvat työttömyysluvut. Vaikka moni ehdokkaista ymmärtää työttömyyden syyt, he kertoivat kuulijoilleen aivan muuta. Väärä tieto vaikeuttaa kansan elämäntilanteen hahmottamista. Hallitus-tunnusteluista otsikoidaan pj. Juha Sipilän tulkintoina, ikäänkuin olisi poistunut este, joka teki Perussuomalaiset hallituskelpoiseksi. Media muokkaa mielipiteitä ja puolueiden hallituskelpoisuutta.

 

Salliiko seuraava hallitus, että Kiinasta lainatusta rahasta työttömyyskorvauksensa saanut nuori  ostaa thaimaalaisen poimimia mustikoita torilta? Tiedustellessaan töitä kysyy paljonko maksat, jos tulen töihin.

 

Otsikoissa on lukenut Sipilän halusta jättää PS:t pois hallituksesta. Ts. maan talouden pelastusavun hyväksyttävyyteen vaikuttaa, kuka sitä tarjoaa. Vieläkin tiedottajan laaduttama tarjojan imago olisi tärkeämpi kuin avun laatu ja merkitys.

 

Tuulivoiman tuki nostettiin huippuun Mauri Pekkarisen edellisellä ministerikaudella. Tariffirajalla estettiin pienten hakkeella toimivien laitosten hajautetun energian mahdollisuudet. Lisättiin tuontia ja työttömyyttä. Kansa puhuu yhteiskunnan maksamista tuista. Asumistukea saava arvostelee maatataloustukia, mutta unohtaa omat tukensa jne. Tuulienergian liikevaihdosta 65 % on tukea.

 

Kannatuslut rohkaisivat Kepua ryhmäaloitteeseen TAA 478/2014 vp, joka lisäisi paljon hakkeen käyttöä. Taustalla lienee CHP-laitoksia valmistaneen Gasek Oy:n fuusio Juha Sipilän omistamiin yhtiöihin. Se lähti Reisjärveltä ja jätti tyhjän hallin. Sipilään sidoksissa oleva yritys alkanee valmistaa Oulunseudulla hakkeella ja turpeella toimivia CHP-energialaitoksia. Pekkarisen malli oli päinvastainen Kepun aloiteen kanssa. Sipilä alkanee tehdä bisnestä hakkeella. Kokoomusjohtoinen hallitus suosi tuulivoimaa ja kiristi turpeen verotusta 1,9 eurosta/MWh 4,9 euroon/MWh vuoden 2013 alusta. Nyt verotus kevenee ja tuki kasvanee.

 

PS ajoi vaalikauden ajan hakkeen ja turpeen käytön lisäystä. Suomenmaassa 30.4. ollut Sipilän haastattelu yhtyi samaan. Kotimainen energiantuotanto vahvistaa maan taloutta ja työllisyyttä sekä Sipilän varallisuutta.

 

Myönteinen työllisyyskehitys vaatii kuluja alas. Tuotantoa rasittavat verot pois ja nopeutta luvituk-siin. Natura 2000-ohjelma ilmentää ympäristöhallinnon röyhkeää vallankäyttöä luonnonsuojelun varjolla. Se vaikka keksii uhanalaisia, kuten hylkeet. Toteuttaatko Vihreät luonnonsuojelua vai vastuutonta  vallankäyttöä?

 

Alpo Ylitalo

2015-05-05