--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707324 kpl

Eduskunta oikeuskanslerin toimista

Eduskunta äänesti oikeuskanslerin toimien laillisuudesta! 

Eduskunta siunasi Kemihaaran soiden liittämisen Natura 2000-verkostoon ja aiheutti mm. sen, että Vuotoksen allashanke on haudattu ikuisiksi ajoiksi. Oikeuskansleri Nikulan, vihr. osuus suojelu-alueen syntyyn oli ratkaiseva. Hän johti hallitusta harhaan oikeudellisesti kestämättömin perustein, kun hän pelotti ministeri Mannisen vetäytymään esityksessään.  Lapinliiton ponnistelut pitää Kemihaaran suot Natura 2000-suojelualueiden ulkopuolella tuhottiin. Nikulan toiminta esti saastevapaan vesivoiman lisärakentamisen ja edisti arveluttavien atomienergialaitosten rakentamistarvetta.

Oikeuskansleri Nikulan toimista perustuslakivaliokunnalle kuudentoista kansanedustajan ”pikaistuksissaan” tekemä kantelu vesitettiin. Puuttui rohkeus asettaa Nikula vastuuseen toimistaan. – Tämä todistaa, että kun valtiosääntö- tai perustuslakituomioistuin puuttuu, eduskunta valvoo itse itseään ja tulkitsee lakia joko poliittisin tai hyväveli-perustein. Nikula sai ainoastaan huomautuksen toimistaan, vaikka asiantuntijoina kuullut tohtorit ja professorit totesivat, että päätökset ovat juridisesti kestämättömiä.    

Suomi ostaa Hondurasilta päästöoikeuksia viiden euron tonnihintaan. Sillä se saa Rion sopimusta loukkaamatta saastuttaa omaa ympäristöään. Sosialisointiin käytetyn luonnonsuojelun aiheuttamat  energian hinnankorotukset, verotus ja kotimaisten biopolttoaineiden tukipolitiikka ovat ohjanneet polttoaineiden käyttöä maapallon ilmakehää nopeammin lämmittäviin aineisiin. - Ollaan suojele-vinaan luontoa samalla, kun hankitaan kalliita lupia sotkea sitä. – Kun hölmöläisen varpaita paleli, hän jatkoi lyhyttä peittoaan ja siirsi pätkän yläpäästä alapäähän.

Alpo Ylitalo 2006-03-05