--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697490 kpl

Miksi perussuomalaisten kannatus kasvaa?

Hyvät lukijat!

 

Kymmenisen vuotta kestäneenä Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtajakautenani koin sekä ilon että surun hetkiä. Mieleeni on jäänyt, kun puolueen kannatus nousi yli yhden prosentin. Ivalliset vihjailut olivat arkipäivää eivätkä ne vähentyneet Tony Halmeen eduskuntakaudella. – Muistan, miten kannuslaiset isä ja poika tulivat Lohtajalle tapamaan Raimo Vistbackaa asuntoautooni, kun auton ovi oli huoltoasemasta poispäin. Samalla reissulla Himangan kirkonkylällä autossa vieraillut yrittäjä sai kuulla käynnistään vuosikausia. Nyt ihmiset lähestyvät julkisesti olipa auto miten päin tahansa. On kiva olla perussuomalainen, sillä gallupit sojottavat ylöspäin - meitä kuullaan - meitä ymmärretään.

Analysoidessani silloista ja nykyistä palautetta voin jatkaa johdonmukaisesti toteuttaen omantuntoni ääntä. Olen kirjoitellut lehtiin ajankohtaisista aiheista kriittisiäkin tuntemuksiani juuri sellaisina, kuin ne koen.  Kiitän saamastani palstatilasta ja runsaasta myönteisestä palautteesta. Se on rohkaissut jatkamaan samoilla linjoilla.

Puolueiden ideologiset erot hämärtyvät historiaan, mutta holtiton taloudenpito herättää kansaa. Se vaatii todellista muutosta sekä vilpillisesti hankituin vaalirahoin eduskuntaan nostettujen poliitikkojen väistymistä. Kannatuksemme nousu ei perustu omiin tekoihimme, koska vaikuttamisemme hallituspolitiikkaan on tapahtunut vain julkisuuden kautta. Meidän pitää ymmärtää pohtia vakavasti nousun perusteita ja mitä tuleva vaalivoitto meiltä edellyttää. Kansa turvautuu meihin etsiessään kauttamme sekä sosiaalista että taloudellista turvaa. – Kesällä Keskipohjamaan toimittaja kysyi, kuka jaksaa enää nauraa Soinin sloganeille gabardiinihousuista ja Zorbaksesta. – Ei todellakaan naurata, sillä me maksamme tanssia ja kohta irlantilaisia gabardiinihousujakin.

 

Miksi Suomi velkaantuu?

 

- Jokainen ymmärrämme, että velaksi eläminen  ei voi jatkua ikuisesti. Globaalitaloudessa valtion päätökset edellyttävät kokonaisvaltaista ymmärrystä. Velkaantumis-vauhti todistaa, ettei hallitus osaa tai halua tasapainottaa julkistaloutta. Kyvykkäitä ihmisiä on entistä vaikeampi saada politiikkaan mukaan. Poliittisin perustein virkoihin nimitetyt suosikit aiheuttavat veronmaksajille yhä suurempia turhia kustannuksia. Monet valtion virastot toimivat erittäin tehottomasti. Liekö vastuunpakoilua vai osaamattomuutta, että yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus teetetään konsulteilla. Kun konsultit tekevät, itse ei tee virheitä. Virkanimitysten tuli olla sidonnaisuuksista vapaata, jottei kyvykkäiden työpanos jäisi hyödyntämättä.

Suomessa käynnistetään lukematon määrä turhia projekteja, joiden tarkoitusperistä ei kanna kukaan vastuuta. Kansan hyöty jää kapeaksi, jos sitä syntyy ollenkaan. Hankkeissa työllistetään ohjausryhmiin kuuluvia joo-miehiä ja heidän kavereitaan. Projektit alkavat ja päättyvät eikä varojen käytöstä saada dokumentaatiotakaan - minkään vertaa.

Oma takapiha on siivoamatta. FL Asko Hynninen väitteli tukirahojen käytön julkisuudesta Jyväskylän Yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 15.1.2000: Julkisuusperiaate ei ulotu EU-tukien päätöksentekoon. Seuraavassa lainaus tekijän esittelylyhenteestä: 


”Empiriapainotteisessa tutkimuksessaan Hynninen löysi tukihallinnosta kaksi
keskeistä julkisuuden estettä. Ensimmäinen este on maakuntahallinnon
epädemokraattinen rakenne. Maakuntaliitot ovat EU:n myötä saaneet
keskeisen aseman tukimiljardien jaossa, mutta se on valtaa ilman
demokraattista, kansanvaltaista vastuuta. Rahojen jaosta päättää suppea
eliitti ilman että sen toimintaa voisi valvoa kukaan muu kuin sisäpiiri
itse. Tällä samalla eliitillä on myös vastuu ja valta tiedottamisesta, ja
useimmiten sen puheissa huomio kiinnittyy rahanjakobyrokratian ongelmiin
eikä suinkaan sen oman toiminnan tuloksiin.

Toinen rakenteellinen este on kauppa- ja teollisuusministeriön ahdas
liikesalaisuustulkinta, joka äärimmillään rinnastaa vastikkeettomatkin
yritystuet pankkisalaisuuteen. KTM on tähän saakka jakanut tietoa
yritystuista harkinnanvaraisesti, jopa mielivaltaisesti. Hynnisen mukaan
avoimuutta korostavassa Suomessa on unohdettu siivota oma takapiha samaan
aikaan kun unionin elimiin on vaadittu julkisuusperiaatetta. ”

Velaksi elävän maan poliitikot - ylimpiä viranhaltijoita myöten puhuvat hyvinvointivaltiosta siksi, että he voivat kehua, ikään kuin huomaamattomasti, omaa ja edeltäjiensä työtä.  Olemme kuitenkin eläneet velaksi yli 20 vuotta ja myyneet valtion omaisuutta pilahintaan ulkomaalaisille sijoittajille. Saaduilla varoilla on paikattu edellisten vallanpitäjien aiheuttamia vahinkoja.

Ymmärrämme, että ostaja tekee kaupan, kun voitto on varma. Valtion kauppoja perustellaan sillä, ettei sen kuulu osallistua liiketoimintaan. Äärioikeisto yksityistäisi perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidonkin. Se tekisi bisnestä ihmisten sairauksilla. Kuka jatkossa hoitaisi haja-asutusalueiden terveyspalvelut? – Koko maan asuttuna pitäminen edellyttää hallinnolta myös palveluiden nopeaa saatavuutta maakunnissa, niiden olojen ja elinkeinojen tuntemusta sekä yhteensovittamisen taitoa. Osaavien kansanedustajien pitää kyetä valitsemaan käytettävissä olevista parhaat vaihtoehdot.

 

Miksi perussuomalaisten kannatus nousee?

 

Eduskunta kävi hiljattain keskustelua sotaveteraanien eläkkeiden korottamisesta.  Keskustan Tuomo Puumala vaati televisioidussa repliikkipuheenvuorossaan korotusta eläkkeisiin, mutta äänesti korotusta vastaan. Tällainen käytös on moraalitonta. Jätevesiasetuksen sisältö todistaa, että käytännön kokemusta tuntemattomat ryhmäkurinalaiset kansanedustajat vieraantuvat arkitodellisuu-desta. Nokkimisjärjestys määrää kuka sanoo, vaikka sanoman sisältö olisi kyseenalainen.  Puoluejohto säilyttää asemaansa, kun se ei päästä uusia voimia vaikuttajan asemaan. - Johtoryhmän sisäpiirin koulutettavaksi valittu ryhmäkurinalainen suosikki sai esittää ajatuksensa julkisesti, mutta   vallankäyttäjä sanoi Puumalallekin, mitä nappia äänestyksessä painat.

Suomen aiheuttamasta Itämeren fosforikuormasta on esitetty tahallisesti liioiteltuja lukuja. Osuus lienee noin kaksi promillea. Puhdistuskeinot sekoittivat Suomen ympäristöministeriön ja vihreän poliitikkojoukon päät. Hysterian syntyvaiheessa ministerinä ollut Enestam myöntää tulleensa huijatuksi. Silti haja-asutusalueiden jätevesiasetusta viedään jääräpäisesti eteenpäin. Ainakin kainuulaisten silmissä ministeri Lehtomäki tekee poliittista itsemurhaa.

Kirjoitin jätevesiasetuksen järjettömyydestä sivuilleni ja useisiin lehtiin 2.5.2008. Muistelen Raimo Vistbackan ottaneen asetukseen kantaa Pohjanmaan radiossa. Asetuksen perusteena olleista taustatiedoista ja hyödyistä jätettiin eduskunnan puhemiehelle kirjallinen kysymys 101/2008 vp. Vastuksessaan puhemiehelle keskustalaisministeri Kimmo Tiilikainen jatkoi järjettömän hankkeen puolustamista korostaen, että puhdistamoiden rakentamiseen saa valtion apua ja verohelpotuksia. – Laitteet eivät vain toimi. 

Kansaa ja asiantuntijoina kuultuja kuohuttaa hiljattain hyväksytty ampuma-aselaki. Se tuottaa jatkossa suuria ongelmia. Jo nyt tiedetään, että laki lisää lääkäreiden ja muiden luvan myöntämiseen osallistuvien työtä ja epäluuloja lääkäreitä kohtaan sekä määräaikaisena hakijalle jatkuvia kustannuksia - Hylkeenpyytäjälle ei myönnetty lupaa aseen ostoon.

Suuryhtiöihin sijoittaneiden ehdoilla toimiva energiapoliittinen päätöksenteko näivettää yksityismetsätaloutta. Ministeri Mauri Pekkarinen ajoi eniten ympäristöä saastuttavan turpeen polton alimman veroprosentin piiriin. Hyötysuhteeltaan parhaan sekä säätövoiman tuotantoon sopivimman polttoaineen: puuhakkeen käyttöä suorastaan jarrutetaan.  24.11.2010 saimme kuulla tiedotusvälineistä, kuinka ongelmallista ja kallista Tanskassa on tuulivoima. Yksistään sen varaan ei voida rakentaa mitään. - Ellei tuule, ei synny sähköä. Sitä ei voi myöskään varastoida. Ilman tehokasta säätövoimaa tuulivoimaa on lähes mahdoton hyödyntää. Meillä valtio takaa, että tuulivoima on riskitön sijoituskohde, kun sille annetaan 103,50 euron syöttötariffi. Tv:ssä aloitettiin mainoskampanja, miten vesivoimalla tuetaan tuulivoimaa. Vesi hyytyy pakkasella. Lauantaina uutisoitiin, miten parin viime viikon aikana sähkön pörssihinta on nousut 40 % eikä hinta laske talven aikana. Syyksi ilmoitettiin Norjan ja Ruotsin edellisen kesän kuivuus. – Vedoten Norjan ja Ruotsin vesivarantojen määrään saadaan selustatuki sähkön hinnan nostolle. Meillä ajetaan järjettömällä energiapolitiikalla omaa teollisuutta halpojen tuotantokustannusten maihin.

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Suomessa myytiin yhdeksänkymmentäluvulla pienet maakunnalliset voimalaitokset suuryhtiöille. Kilpailun vähentyessä ja osakkeiden siirtyessä pelureille sähkölle on alkanut tulla hintaa. Valtion- ja kansantaloutta ymmärtävien valtiomiesten määrä on supistunut, mutta ”seksivietinlähettäjien” määrä on lisääntynyt.

Energiasiirtoverkon omistaja viestitti, että tuulivoiman tuoton lisääntyessä Pohjanmaalla tulee kymmenien miljoonien linjanrakennuskustannukset, jotta tuulivoimalla tuotettua sähköä voidaan siirtää maasta ja kulutuskohteesta toiseen. Siirtoverkon omistaja lisää sähkön hintaan noin puolet. – Jos hiilidioksidipäästöt lisäävät ympäristöveroja, energia täytyy tuottaa mahdollisimman lähellä kulutusta. Biopolttoaineille ei tarvitse antaa päästöjä tuottavaa kumipyöräkyytiä, jos raaka-aineet käytetään lähellä kasvu- ja syntypaikkoja. Polttoaineen ja sähkön siirtokustannukset mitätöityvät. Omasta maakunnasta löytyvät tarvittava tekniikka ja esimerkkilaitokset. Hakkeen lisäkäytöllä olisi suuri työllisyysvaikutus ja oikea-aikaistuneet metsien hoitotyöt lisäisivät arvopuutuotantoa.

Globaalitaloudessa kansanedustajienkin pitäisi kyetä varmistamaan kansainvälisessä elintaso-vertailussa Suomen aseman säilyminen. - Sanon aseman siksi, että olisi väärin puhua oikeus- ja hyvinvointivaltiosta, kun köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten määrä on jo jossain yhdeksänsadantuhannen seutuvilla. Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut tänä vuonna Suomelle ainakin 15 langettavaa päätöstä. – Lisäksi kansalla on oikeutettu huoli, että joudumme maksamaan vielä Kreikan, Irlannin, Portugalin ja ehkäpä espanjalaistenkin yli varojensa elämisen. - Kuka meitä auttoi yhdeksänkymmentäluvulla?

Vaikka tälle vuodelle maailmantalouden kasvuksi ennustetaan 5 ja ensi vuodelle 4 %, kasvu tapahtuu pääosin Aasiassa. Länsivaltioiden taloudet ovat katastrofin partaalla. EU:n jäsenvaltioissa paljastuneet talouskuplat todistavat, että joo-miesten aika on ohi. Kilpailukyvyn ylläpito vaatii, että myös kokemusperäinen talouden ymmärtäminen pitää hyödyntää. Yhteisvaluutassa kehityksen mukana pysyminen vaatii, että turvaamme kotimaan toimijoille kilpailuedellytykset. – Ei niin kuin Neste Oil maksettuaan köyhän asialla olevalle Jutta Urpilaiselle kokouspalkkiota 13 800 euroa osallistumisesta kahteen kokoukseen tai paperiliiton palkansaajien etujen ajaja Jouko Ahonen puolustaessaan eläkeyhtiö Varman johtajan 700 000 euron tuloja oikeutetuiksi. – Pitäähän johtajien saada hyvät optiot siitä, että suomalaiset sijoittajat hävisivät Lehman Brothersin velkajärjestelyssä 13 miljardia euroa.

Valtiotiedettä opiskelleet kansanedustajat ymmärtänevät, miten hallinnon pitäisi toimia osoittaessaan verottajan keräämiä varoja eri kohteisiin. Onko heillä käsitystä siitä, miten verotettavaa tuloa syntyy?  Koulusivistyneisyydestään huolimatta hallintoon osallistuneilta puuttuu käytännön työelämän tuntemus ja näkemykset elämästä ovat pinnallisen yksipuolisia. Yhteiskuntasuunnittelussa eri ammateissa saadulla monipuolisella työkokemuksella olisi käyttöä. - Valiokunnissa asiantuntijoina käyneet sanovat heille esitettyjen kysymysten paljastavan, miten suppea on päätöksentekijän näkemys kansantalouden toimivuuden nykytilasta ja maan tulevaisuudesta. – He ovat todenneet, että vaalimainosrahan vaikutus päätöksentekijöiden koostumukseen, ominaisuuksiin ja toimintakykyyn on todettavissa.

 – Uutisvuodon Jari Tervo totesikin: Älkää arvostelko eduskuntaa! Suomessa on paras mitä rahalla saa.

 

Pankkitoiminnan valvota on puutteellinen

 

Nykyisenkin talouskriisin ovat aiheuttaneet ne, joilla on eniten rahaa. – Tallettajien tuottovaatimusten vuoksi pankit ovat ottaneet yhä suurempia riskejä. Kreikan taloustilanteen paljastuttua riskittömiksi arvioiduista valtioiden luotoista tuli epävarmoja saatavia.  Elleivät valtiot olisi tulleet väliin, eurooppalaiset suuret pankit olivat vaarassa menettää rahansa. Ts. valtiot pelastivat sijoittajien varallisuuden. Onko Irlannin jälkeen vuorossa Portugali ja Espanja sekä Italian jälkeen Puola. Missä EU, siellä ongelma.  Mitä kansa voi tehdä? – Äänestää!!!!

EU:n taloustuet ovat lisänneet talouden hallinnon välinpitämättömyyttä. Etenkin joissakin Etelä- Euroopan ja Baltian maissa talouskatastrofi on väistämätön. Rahaa on käytetty holtittomasti ja ymmärtämättömästi, kuten meillä 1980-luvun loppupuolella. – Velat ovat pääosin maksamatta. Miten Puola käytti rakennerahastoon saamansa 67 miljardia euroa? - Hankki Pohjoismaista teollisuutta Puolaan ja synnytti täällä YT-neuvotteluja.

Vuoden 2007 syksyllä ja vuoden 2008 keväällä ministerit Vanhanen ja Katainen vakuuttivat, etteivät Amerikan talousvaikeudet yllä Suomeen. Ylimpinä asiantuntijoina he rauhoittivat kansaa. Mitä nämä herrat ajattelivat ja ymmärsivät vai ymmärsivätkö, mitä puhuivat. Jos ymmärsivät, että talousvaikutukset yltävät Suomeen, niin silloin he valehtelivat. Elleivät he valehdelleet, silloin he eivät ymmärtäneet. Onko meillä varaa pitää tämänkaltaisia tietäjiä tai valehtelijoita hallituksessa?

Pörssiyhtiöihin sijoittaneet lupaavat johdolle sitä suuremmat optiot mitä enemmän sijoitettu raha tuottaa. Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen sanoi 21.11.10 Maarit Tastulan haastattelussa, että konsernin osakkeista vajaa kolmannes kuuluu enää pohjoismaiseen omistukseen. UPM on kohta kokonaan ulkomailta sijoittaneiden hallussa. - Joukossa suuria suomalaisia, jotka veivät varansa pois Holkerin hallituksen purettua valuuttasäännöstelymääräykset. – Ilman voimakasta suomalaista tuotekehittelyä ja uusia käyttökohteita puun hinta pysyy matalana.

Monien eurooppalaispankkien ottamat riskit ovat konkretisoitumassa, koska niiden varat eivät kata enää talletuksia. Ne ovat numeroita eivätkä rahaa. Pankkien vaikeuksien aiheuttajat huutavat nyt jäsenvaltioita apuun palauttamaan arviolta 3000 miljardia sijoittajien rahaa. Sijoittajien pankinjohtajiin kohdistama tulosodotus tai pankinjohtajat ulos sekä näiden omat optio-odotukset houkuttelivat ottamaan liian suuria riskejä.

Kiina lienee suurin maailmantalouden rahoittaja. Suomi antaa talousapua Kiinalle. Suomi antaa raha-apua Venäjälle siitä, ettei se osta suomalaisia maito- ja lihatuotteita. Venäjän tulli seisottaa vuorokausikaupalla ulkomaisia rekkoja rajoillaan, jotteivät niiden rahdit kannattaisi. Se yritti pakottaa puutullein metsäteollisuutta investoimaan Venäjälle. Ylisuureksi paisuneen metsäteollisuuden ylituotanto polkee omia maailmanmarkkinahintoja. Ministeri Paavo Väyrynen paukutteli henkseleitään torstaina, kun Venäjä ilmoitti huomattavasta puutullien alennuksesta.  Venäjä taipui WTO:n painostukseen ainakin osittain. Tullinalennus pudottaa suomalaisen puun hintaa ja valtion verotuloja.

Kotitalouksillamme on enemmän velkaa kuin koskaan.  Suomen nuoria houkutellaan matalilla koroilla ja pitkillä laina-ajoilla ostamaan yli 300 000 euroa maksavia omakotitaloja. Markkinointi-ajatukseen liitetään mielikuva, ettei nykyisin lyhennetä pääomaa, vaan maksetaan ainoastaan korkoa. Jos sattuisi, että talo jouduttaisiin jostain syystä myymään, lainapääoma siirtyisi kaupan mukana seuraavalle.

- Tukiessamme Euroopan kriisimaita, meillä on suuri vaara joutua 90-luvun markkinatilanteeseen kahta kautta. EU-markkinaromahdusta seuraisi kysynnän romahdus ja suurtyöttömyys. Työttömyys aiheuttaisi rahapulan ja asuntojen ylitarjonnan, josta seuraisi hintojen tippuminen, vakuusvaje ja se aiheuttaisi konkurssiaallon. Valmiiden talojenkin arvot romahtaisivat raaka-aineiden hintaan eli noin kolmannekseen ostohinnasta. Jos vapaaehtoista kauppaa ei saataisi rahoitusvaikeuksista johtuen, talo myytäisiin pakkohuutokaupalla. Velkaa jäisi todennäköisesti vielä kaksi kolmasosaa alkuperäisestä pääomasta. – Seurauksena olisi 90-luvulta tuttu omaisuuden uusjako ja velkavankeudessa elävien lauma. Rahoittajapiirit ajavat mielellään tilanteen juuri omaisuuden uusjakoon. Markkinatilanteiden muutoksessa liian suuri lainaa voi aiheuttaa sekin ikuisen velkavankeuden. 

Hallinnon tulisi huomioida tutkijoiden varoituksia. Brittiläinen kehitysmaalobbari Ann Pettiffor kirjoitti jo vuonna 2003, että puhkeava rikkaiden maiden velka ja asuntoluottokriisi voi romuttaa koko nykymallisen länsimaisen talousjärjestelmän. – Äskettäin puolueeseemme siirtynyt Markku Uusi-Paavalniemi näkee asian samalla tavoin.

 – Pääministeri Mari Kiviniemeltä kysyttiin syitä kepun suosion hiipumiseen. Hän vastasi, että hallitusvastuukin rasittaa, mutta suurin syy on siinä, etteivät he ole osanneet välittää sanomaansa äänestäjille. – Kysynpä? Mikä on se salaiseksi jäänyt sanoma? Mistä löytyvät ne poliitikot, jotka ymmärtävät, miten talouselämä toimii ja miten Suomen pitäisi toimia säilyttääkseen nykyisenkään asemamme maailman taloudessa? Jos sanoma paljastuisi, kepun kannatus voisi olla 5 %. 

Koiviston tultua presidentiksi Suomea alettiin kutsua Euroopan Japaniksi. Holkerin hallituskaudella alkoi SMP:n johdon väsyminen. Kokoomuksen Ilkka Suomisen ministerikaudelta saakka valtion varoja on vain hävitetty. Vaalivoiton jälkeen kokoomus sai hallituksen muodostamistehtävän, vaikkei se noussut suurimmaksi puolueeksi. - Juhani Suomen mukaan Koivisto oli tehnyt hallitusratkaisunsa jo ennen vaaleja, vaikka kassakaappisopimuksenkin sanottiin vaikuttaneen päätökseen.

Kokoomus sai hallituksen muodostamistehtävän, kun se suostui sosialisoimaan Suomen rannat. Sosialistit puolestaan suostuivat valuuttasäännöstelymääräysten purkuun. Holkerin 1458 päivää vuosina 87-91 istuneen hallituksen kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suominen myi Wärtsilän meriteollisuuden konkurssipesän noin kolmen miljardin omaisuuden 100 miljoonalla markalla norjalaiselle Kvaernerille.  – Sen jälkeen Suomen telakkateollisuudella ovat rikastuneen vain ulkomaalaiset. Siirtyikö telakkateollisuus historiaan maailman suurimman loistoristeilijän vanavedessä?

Ristiriitaista energia- ja ympäristöpolitiikkaa!

 

Teollisuuden, metsä- ja maatalouden sekä kaupan vaikutusten kokonaisvaltainen ymmärtäminen on useimmille päättäjille lähes mahdotonta. Kuitenkin jokaisen hallintoon osallistuvan pitäisi ymmärtää, miten taataan elinkeinoelämän toiminnan edellytykset. Paikallishallintojen yhteiskunta-suunnittelu on konsulttien tekemien korulauseiden kirjoittamista. Kenelläkään suunnittelijalla ja vain harvalla poliitikolla on tietoa, miten korulauseiden sisältö tuodaan käytäntöön. Suunnaton määrä varoja käytetään korulauseiden miettimiseen. Järjenvastaiset luonnonsuojeluohjelmat ja turhat projektit täytyy lopettaa. Tässä taloustilanteessa ei ole varoja maisemien ennallistamiseen 1930-luvulle.

 

Hyvät ystävät - pieni paluu vielä historiaan

 

Presidentti Kekkosen terveysongelmien lisääntyessä julkinen sana seurasi tiiviisti poliittista valtataistelua. Ns. Lauantaiseura kirjoitti kirjan ”Tamminiemen pesänjakajat”. Sen julkaisu sattui dramaattiseen hetkeen kuukausi ennen presidentti Kekkosen sairastumista ja vain kymmenen päivää myöhemmin tapahtunutta hänen virasta eroamistaan ja vallan vaihtoa.

TV:n vaalipaneelissa Mauno Koivisto oli suorastaan ivallinen Johannes Virolaiselle ja esitteli itseään ylivertaisena talousmiehenä muihin presidenttiehdokkaisiin nähden.

Holkerin hallitus antoi keinottelijoille vapaan rahaliikenteen myötä tilaisuuden ulkomaisten lainojen ottoon. Pilviin nostettuja kiinteistöjen arvoja vastaan annettiin käytännössä vakuudettomia luottoja. Puhuttiin osakesalkkujen arvoista välittämättä, mikä niiden katearvo olisi realisointitilanteessa. - Unohdettiin, että talouskasvun mahdollistaa ainoastaan kansainväliseen kilpailukykyyn perustuva tuotanto, edellyttäen että oman rahan arvo ja finanssipolitiikka kestävät kansainvälisen vertailun.

Ulkomaalaiset spekulantit hyökkäsivät Koiviston ja Holkerin rahapolitiikkaa vastaan, jolloin neuvottomat ”vahvan markan talousmiehet”, jollaiseksi Koivisto kutsui itseään, joutuivat nostamaan korkotason lähelle 20 prosenttia. – Tämä antoi kotimaisille velkarahalla pelaaville tilaisuuden.  He ottivat lainaa ulkomailta 3 - 4 % korolla ja tallettivat sen suomalaisiin pakkeihin saaden korkea 12 - 14 %. Lainarahalla sai noin 10 %:n voiton. Korkopolitiikalla ajettiin teollisuus ylitsepääsemättömiin vaikeuksiin ja huipuksi Ahon hallituksen aikana Suomen Pankki joutui pakkodevalvoimaan rahan. Ulkomaan lainaa ottaneiden velka kasvoi yhtenä yönä reilut 33 %

Talouselämän realiteetteja ymmärtämättömät poliitikot ajoivat n. 65 000 yritystä konkurssiin, seassa varakkaita yrityksiä. Hyväveli-järjestelmä valikoi ja jätti velkaisiakin yrityksiä tuhoamatta.  Ylimääräistä teollisuuskapasiteettia poistettiin ja työttömien määrä kohosi noin 700 000:en.

Jälkien peittely

 

Koiviston konklaavissa 6.5.1992 painostettiin tuomioistuimet tekemään pankeille myönteisiä päätöksiä. Siitäkin johtuen oikeuslaitoksen luotettavuus on edelleen keskustelua herättävä. – Oikeushallintoa rasittaa sekin, että vastuunkantajista 180 000 henkilöä, yrittäjiä ja heidän takaajiaan, pysyy pois työmarkkinoilta.

Raha- ja finanssipolitiikan virheitä peitellään edelleenkin. Valtion omaisuuden myynnissä on hävitty ainakin 40 miljardia euroa. Yltiöpäinen vihreys näivettää talouselämää. Vedenpäällisten maa-alueiden suojelutarpeita perustellaan mitä kummallisimmin verukkein. Viimeisimpänä hullutuksena on haja-asutusalueiden jätevesiasetus.

Saksan UMTs-kauppojen 4,3 miljardilla eurolla ostetun raitisilmaerän seurauksena Soneran konkurssi vältettiin, kun se lahjoitettiin ruotsalaisille. Kemira myytiin pilahintaan Yaralle, joka kaksi ja puolikertaisti lannoitteiden hinnat. Samalla meni Tikkurila Oy. Autokatsastuksen myynti moninkertaisti katsastuksen hinnat.  Partekin myynnin surauksena mm. Valmetin traktoriteollisuus meni Acon omistukseen. Fortum osti Venäjältä 2,7 miljardilla antiikkisen kaasuvoimalaitoksen.

Jättimäisistä valtion tukitoimista huolimatta suomalaispankit joutuivat pääosin ulkomaalaisten omistukseen. Kotimaisen rahoittajan puuttuessa metsäteollisuuden osakkeet valuvat ulkomaisille sijoittajille.  Viimeisin uutinen on, kun Metsä-Botnian koneet lähtevät Kristiinankaupungista Intiaan. Osasyynä energiapolitiikka.

Ammattiliittojen lakkopolitiikka on nopeuttanut metsäteollisuuden hakeutumista alhaisten työvoima- ym. kustannusten maihin. - Luetteloa voisiin jatkaa pitkästi, mutta tämä riittänee kuvaamaan, missä tilanteessa olemme ja mitä meidän tulisi harkita tehtäväksi!

Mistä johtuu, että kansa haluaa muutosta? Se nääntyy verojen alle. Ruotsista palanneiden eläkeläisten kohtalona on kahdenkertainen verotus.

 

Alpo Ylitalo

kaupunginvaltuutettu, Ps.

Kokkola

2010-11-29