--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697486 kpl

Miten Kokkolan kaupunkia johdetaan?

Kokkolan kaupungin hallinnossa on kuohahdellut lähes vuosikymmenen ajan. Mieleeni muistui, miten kaupungin kehitysjohtajaksi valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri Tanja Tiensuu.. Hän sai Kokkolan kaupunginhallituksen suljetussa lippuäänestyksessä kuusi ääntä. Seuraava sai kolme ja kaksi seuraava molemmat yhden äänen. Valinnasta uutisoitiin 4.4.2001. Viisi kuukautta myöhemmin arvostettu valtuutettu Bjarne Kallis puolsi sanomalehti Keskipohjanmaan uutisessa näyttävästi Tiensuun erottamista.

Hänet erotettiin 28.10.2001 ennen kuin hänen toimintansa pääsi kunnolla edes alkuun. Joulun aikaan erottamista seurasi murhenäytelmä, jossa Tanja ja hänen 5-vuotias poikansa tulivat ammutuiksi. Surmatyön tekijä Tanjan 59-vuotias isä oli ollut aina ylpeä menestyvästä tyttärestään eikä ilmeisesti kestänyt perheen vastoinkäymistä. Kokkolan kaupungilla ei ollut tahtoa laskea seppelettä Tiensuun ja hänen poikansa haudalle. Laskimme Martti Korkea-ahon kanssa kukkalaitteen heidän haudalleen ja osallistuimme muistotilaisuuteen Oulussa.

En ollut tuolloin valtuustossa, mutta koin ihmisenä ja yrittäjänä velvollisuudekseni kunnioittaa arvostamaani ajattelijan sekä hänen poikansa muistoa läsnäololla. Muistotilaisuudessa meillä oli mahdollisuus keskustella sukulaisten, tuttavien, opiskelutovereiden sekä naapureiden kanssa Tanja Tiensuun elämästä ja ominaisuuksista. – Kuulemamme perusteella tulimme vakuuttuneiksi, miksi Tiensuu sai kuusi ääntä ja tuli valituksi.

Tuolloin kaupungilla liikkui ristiriitaisia juttuja Tanja Tiensuun erottamisen syistä ja valta-taistelusta.

Aa Anne Mäkelä oli laatinut 24-sivuisen oikaisuvaatimuksen, jossa virkasuhteen purkamisperustetta pidetään lainvastaisena. Siinä nostetaan esiin myös menettelytapavirhe. Tiensuulle ei kerrottu virkasuhteen purkamisperustetta, joten hän ei voinut vastata väitteisiin.

Jouko Pensaari kirjoittaa Kokkola-lehdessä 17.6.09 ”Nissi ylitti toimivallan”. Samassa artikkelissa korostetaan vallankäytön alitusta ja siitä, miten tarkastuslautakunta arvostelee kaupunginhallituksen yksimielistä selvitystä ja annettua lausuntoa. Pyritäänkö asiassa puutteellisten ohjeiden taakse suojaan?

Viime valtuustokokouksessa keskusteltiin pitkään mm. sosiaali- ja terveyslautakunnan mahdollisuuksista säästää yksi prosentti kustannuksista. - Kaupunginhallitus toteaa tapahtuneen toimivallan ylityksen, mutta vähättelee tahallisesti aiheutettua 170 000 euron korvausvelvoitetta. Summalla olisi voitu palkata työtekijöitä esim. vanhusten hoitoon.

Miksi voimalaitoksen ostolla oli kiire? Kuka kantaa vastuun, jos 27 milj. euroa maksava voimalaitoksen hankinta osoittautuu veronmaksajille kalliiksi? Asiantuntijat varottelivat kaupassa piilevistä riskeistä, mutta ne ohitettiin ilmeisen kevyin perustein. Pienemmissäkin asioissa käytetään konsulttiapua, miksei nyt? – Laman johdosta puhutaan jopa kymmenen prosentin veronkorotustarpeesta. Päättäjät eivät kanna vastuuta, vaan kaupungin veronmaksajat.

Alpo Ylitalo, kaupunginvaltuutettu

Kokkola 2009-06-18

(Juttu on julkaistu mm. Keskipohjanmaa-lehdessä, joka lyhensi sen poistamalla alussa kertomani inhimillisen tragedian osuuden).