--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707318 kpl

Natura 2000 vastaan ydinvoima

Kaatuivatko himankalaisten ydinvoimalahaaveet kyseenalaiseen Natura 2000-aluevaltaukseen?

Viime kuukausina ilmaston lämpeneminen, energian tuotantomuodot ja käytön verotus ovat hallinneet uutisaiheita. Balin ilmastokokous havahdutti pääministeri Vanhasenkin ottamaan ilmastonmuutoksen USA:n matkansa pääteemaksi.  Olivathan Al Gore ja ICCP saaneet Nobelin rauhanpalkinnon työstä ilmaston lämpenemisen estämiseksi. – Tosin Al Goren ansioita on kritisoitu palkinnon myöntämisen jälkeen.

Vihreät vaikeuttavat hallituksien toimintaa mm. siksi, että he kokevat vesivoiman lisärakentamisen ja atomienergian olevan uhka luonnolle, vaikka ne olisivat puhtaimpia energian tuotannon muotoja.

Sähköä tarvitaan lisää, mutta silti Vanhanen ja Kepu tuntuvat hylänneen Kollajan allashankkeen ja pj. Eero Heinäluoma vakuutti SDP:n kannan pysyneen kielteisenä Kepun puoluesihteerin vaatimaan Vuotoksen altaan rakentamiseen. Lisääntyvä sähkön tarve ja uhkakuvat maapallon lämpenemisestä muokkaavat mielipiteitä ydinvoimamyönteisemmäksi.

Ydinvoimamyönteinen hallitus on herättänyt uusia voimalaitossuunnitelmia. Suomalainen Fennovoima  etsii paikkaa ydinvoimalaitokselle. Himangan kunta ilmoittautui mukaan ja olikin mukana rakennuspaikkaselvityksessä. Vääränkarin ja Närväsen alueelta olisi löytynyt vaatimukset täyttävä paikka ja 2 x 25 ha maata, jonne olisi saatu tie- ym. yhteydet.

Sain kutsun keskusteluun, jossa selvitettiin rakennuspaikan tarjoamia mahdollisuuksia ja toisaalta hankkeen rakennuspaikalle asettamia vaatimuksia. – Tiedustelin onko huomioitu, että saaristo on Natura 2000-suojelualuetta, jonka uuden käytön päätösvalta on EU:ssa. Tuskin atomivoimala saa sinne toimilupaa.  Ajatus ei tuntunut huolettavan 4,5 miljardia euroa satsaavaa rankentajatahoa, mutta seuraavassa tiedotteessa Himankaa ei ollut ehdokaspaikkakuntien joukossa.

Valtioneuvosto myöntää atomivoimaloille toimiluvat. Luvan hakijan on viisasta kunnioittaa myöntäjän näkemyksiä, puhumattakaan niiden arvostelusta!  - Mieleen palaavat lapsuuden pöytätavat: lakki pois päästä pöydässä, ettei Taivaanisä nosta leipävarrasta korkealle! Vaikka Himanka olisi ollut toimiluvan hakijalle kuinka hyvä ja edullinen paikka, suojelulinjauksia on kunnioitettava.

Kun Himanka putosi ehdollaolleiden sijoituspaikkojen joukosta, se oli joillekin surun- ja toisille ilonpäivä. Natura 2000-hankkeeseen myönteisesti tai välinpitämättömästi suhtautuneet kunnanisät saivat, mitä olivat tilanneet. - Pultsari tokaisi jossakin tilanteessa, että mistä sitä kahta hyvää samana päivänä: tenttua ja makkaraa!

Luvanhakija ei edes vihjaa, miksi Himanka putosi pois edellytyksistä huolimatta. - Näin leipävarras pysyy ulottuvuuksien rajoissa.

Alpo Ylitalo, Kokkola

2008-01-28