--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697526 kpl

Missä EU, siellä ongelma!

EU:n suurten jäsenvaltioiden päättäväisyys ja piittaamattomuus osoittaa, että pieniä jäsenvaltioita ei kuunnella. Suuret tekevät, mitä tahtovat ja pienet, kuten Suomi: alistuu niiden vaatimuksiin. Nöyristely on saamassa ansaitsemansa jatkon. Suomen sokerituotannon loppusoiton alkutahdit on kuultu Brysselissä eli EU vie sokerinkin suusta.

Tilakokojen kasvatus on järkeistänyt maataloutta. Mutta seurauksena yltiöpäisyydessä paisutetusta tuotannosta tiloille on tullut jaksamisongelma. Siihen ei ole varauduttu riittävällä vakavuudella. Loppuunpalamisia on jo tapahtunut eivätkä ne ainakaan vähene jatkossa. Keski-iän saavuttaneet viljelijät alkavat väsyä, sillä pitkään jatkunut liian raskas fyysinen rasitus alkaa ilmetä myös psyykkisenä.

Sokerituotannon uudelleenjaossa mallioppilaalle näytettiin kaapin paikka. Suomi on sopeuttanut tuotantonsa sovittuihin puitteisiin, jonka vuoksi toinen sokeritehdas jo loppui.  EU:n suuret Saksa ja Ranska eivät ole pyrkineetkään supistamaan tuotantoaan. Nyt toinenkin tehdas ajettaneen alas.

EU maksaa huippukorvaukset lopettaville tehtaille ja luopumistuella houkutellaan sokerinviljelijät lopettamaan. Näin eurooppalaisille tuottajille ja tehtaille saadaan lisää markkinatilaa. Vähenevä kilpailu antaa tilaisuuden nostaa hintoja. Näinhän viljan osalta on jo käynyt. Maito lienee seuraavana pudotuslistalla.

Valitut Palat kirjoitti Suomen kuuluvan maailman puhtaimpien maiden joukkoon. EU tekee Suomesta petojen asuinaluetta - luontomatkailumaata. Täytyyhän EU:n rikkailla olla mahdollisuus päästä seikkailemaan metsästys- ja kalastusmatkoille. Tietojen mukaan 16.4.1998 Natura 2000-verkostoon kuului 1.442 aluetta pinta-alaltaan 4,78 miljoonaa hehtaaria. Vaikka muut suojelualueet lasketaan päälle, se ei vielä riitä.

Ei liene kaukana aika, kun EU vaatii, että kaikki Suomen joet avataan vapaiksi ja vaelluskaloille nousukelpoisiksi. Lohi- ja siikakantojen elpyminen 50-luvun tasolle parantaisi saalisvarmuutta, jolloin Suomi olisi mielenkiintoisempi luontomatkailukohde.

Alpo Ylitalo, Kokkola

2007-09-28