--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707270 kpl

Eläkeasiaa

Kunnioita isääsi ja äitiäsi!

Monissa kulttuureissa vanhempien ihmisten kunnioittaminen on laki, jota ei saa rikkoa. Nykypäättäjien lusikka on syvällä eläkeläisten kupissa.

Vuoden 62 eläkelaissa työeläkkeet sidottiin 100-prosenttisesti palkkakehitykseen ja sen muutoksiin. Eläkeläisten taloudellinen riippumattomuus ja sukupolvienväliset tuloerot supistuivat. Vuoden 77 eläkelain muutoksessa tuli käyttöön ns. puoliväli-indeksi, jossa eläkkeet määräytyivät puoliksi palkkojen ja puoliksi hintojennousun perusteella. Eläkkeet alkoivat jäädä jälkeen palkkakehityksestä.

Holkerin hallitukselta periytyvä talouskriisi katkaisi hyvinvointikehityksen. Ahon hallitus kohdisti menoleikkurin tuottamattomiin, eläkeläisiin ja yhteiskunnan varassa eläviin. Siitä alkoi tuloerojen kasvu ja eläkeläisistä tuli hiljainen, oikeudeton ihmisjoukko.

Vuonna 95 säädetyn työeläkelain mukaan eläkkeet seuraavat 20-prosenttisesti palkka- ja muilta osin hintakehitystä. Erään asiantuntijan mukaan vuodesta 96 alkaen eläkkeet ovat jääneet jälkeen noin 8 %:n vuosivauhtia elintasokehityksestä. Työeläkkeiden kohdalla supistettiin kansaneläkkeen pohjaosan saantioikeutta. Työssä olevien verohelpotuksia ei annettu eläkeläisille, joten heidän verotuksensa kiristyi työssä käyviin verrattuna. Taitettu indeksi nakertaa eläkeläisten toimeentuloa koko ajan. Paluu puoliväli-indeksiin parantaisi sitä.

Eläkeläisten varoja sijoittaneet hävisivät Lehman Brothersin velkajärjestelyissä USA:ssa 13 miljardia euroa. ”Köyhien” edunvalvoja Jouko Ahonen pantiin miettimään sanojaan puolusteltuaan eläkevakuutusyhtiöiden johtajien 700 000 euron vuosiansioita.

Saamieni laskelmien mukaan työntekijöiden eläkemaksuna kerättäviä työeläkemenoja olisi ollut viime vuonna 22,3 miljardia euroa. Siitä käytettäneen ¾ nykyisiin eläkemaksuihin, jolloin 5,6 miljardia eläkevarannoksi tulevaisuuden varalle. Tällä hetkellä jatkuvasti kasvava eläkerahasto lienee 130 miljardia.

Puoliväli-indeksi nostaisi eläkemenoja 230 miljoonaa euroa eli se lohkaisisi 0,17 % - silti varanannon kasvu jatkuisi edelleen. Lisämenon kuluttama eläkevaranto riittäisi 600 vuodeksi, vaikkei rahastoon kerättäisi kasvattavia eläkemaksuja.

Eläkevarantomme on kerätty eläkeläisten palkkatuloista ja työnantajamaksuina - se ei ole verotuloa.  Koska Suomessa ei ollut töitä, rohkeimmat lähtivät Ruotsiin, jolloin työllistämistaakka keveni täällä. On häpeä, että omatoimisia kotimaahan palaavia rankaistaan siitä, että Suomi ei kyennyt tarjoamaan heille työtä! Onko oikein kohdella eläkeläisiä, kuten nyt teemme?

Alpo Ylitalo

kansanedustajaehdokas, Ps.

Kokkola 2011-03-19