--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697520 kpl

Luottamuksesta kuntapäättäjiin


Viittaan Kauko Palolan pääkirjoitukseen 26.2.17. Luottamuspula kuntapäättäjiin ei ole uusi ilmentymä. Vanha sanonta kuuluu: ei - vaalit ovat liian lähellä. Vielä nytkin jotkut kuntien luottamushenkilöt ajattelevat, mikä vaikutus päätöksillä on vaalimenestykseen. - Pitkän yrittäjätaustan vuoksi joskus on vaikea ymmärtää, ettei suoraviivaisuus olisi kaupunkilaisten etu.


Puolueissa löytyy halua tehdä kuntalaisia vahvasti koskettavat päätökset, kuten koulujärjestelyt, sote- ja maakuntauudistukset, hyvissä ajoin ennen vaaleja. Nyt ainakin Kokkolan kohdalla suuria päätöksiä osuu juuri vaalien alle ja vielä jälkeenkin. Vähäisestä vaikutuksesta huolimatta päätöksentekijöissä voi havaita vaalien merkityksen. Uusi valtuusto jatkaa pakosta, vaikka talouden liikkumavara supistuu edelleen.


Palola nostaa esiin säästösuunnitelmien vesittymisen silloin, kun ratkaisuja pitäisi tehdä. Tavoitteiden uutisoinnillakin on suuri merkitys päätösten tavoitteidenmukaiseen julkistamiseen ja tapaan suhtautua niihin. Tänä talvenakin olemme saaneet lukea uutisia suunnitelmien virheellisistä tulkinnoista. - Koskettavan talouslaman aikana olisi eriomaisen tärkeää, että uutisoinnissa huomioitaisiin ne ihmiset, joiden elämään päätökset vaikuttavat. Joku epäselvä uutinen vaikuttaa niin, että päättäjät saavat aiheetta huolestuneita kyselyjä siitä, miten heidän elämänsä muuttuu.


Sama koskee mielipidekirjoitusten julkaisua. Toimituksesta pitää löytyä vastuuntuntoa ja tosiasioiden ymmärtämystä niin paljon, ettei julkaista mitä tahansa. Herkkäuskoisia ihmisiä johdetaan tahallaan harhaan ja aiheutetaan virheellisten tietojen vuoksi aiheettomia pelkoja.


Suurten päätösten julkistamisessa päättäjät joutuvat miettimään huolella, miten asiat julkistetaan, jotta ihmiset eivät kokisi elämäänsä epävarmaksi ja turvallisuuttaan uhatuksi. Ketään ei jätetä heitteille. Kyseessä ei ole pelko äänten menettämisestä eikä vaalien vaikutuksesta, vaan jokaisen ihmisen turvallisuudentunteeseen ja jokapäiväiseenn toimeentuloon liittyvistä seikoista.


Palola on oikeassa siinä, että päätöksentekijöillä on joskus taipumusta "vetää matto" kaupungin-johtajan alta. Tuskin nykyinen johtaja on kokenut vielä sellaista, mutta havaittavissa on ollut huomattaviakin poikkeamia esittelytekstistä. Meikäläisen madollisuudet yhden miehen ryhmänä ei aiheuta suuria manöövereitä, mutta parhaimmillaan saa sortumaa aikaan.


Pääkirjoituksen lähteen huolestusta herättävät luvut ovat Kunnallisalan kehittämissäätiön uudesta tutkimuksesta. Niissä ei päättäjien päitä silitellä. Silti Kokkolassa valitaan 43:en valtuutettuun supistettu valtuusto, joka jatkaa vanhan jätettyä paikkansa.


Alpo Ylitalo

2017-02-27