--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697564 kpl

Litium Kaustinen, tulonsiirto Kokkolaan vai Vaasaan?


Kausisen-Ullavan litiumesiintymien jatkojalostus herättää uusia kysymyksiä ja avaa vanhoja. Vanhoista eduskunnan äänestyspäätöksistä voisi kysyä ovatko päätöksentekijät olleet johdonmukai-sia valitessaan perusteita ratkaisuilleen. Menemättä syvemmälle vanhoihin ministeri Lintilää on arvosteltu Teslan investointisuunnitelmien johdattelussa oman vaalipiirin suosimisesta.


Vaasan rautatien sähköistystä koskeneesta änestyksestään Lintilä sai kollegoiltaan voimakasta kritiikkiä, sillä hänen äänensä taisi siirtää työn aloittamista vuosilla. Kaustisenseudulla on litiumesiintymiä - silti Lintilä tukee Vaasaa Teslan investoinitipaikaksi. Onko kyseessä hyvitys-lasku vai onko hiilijalanjälki merkityksetön? Voisivatko Kokkolan satama ja sen kemianteollisuu-den ympärille syntyneet oheispalvelut unohtua vai eikö niillä ole merkitystä sijainninohjaukseen?


Ilmeisen aiheellinen pelko maapallon keskilämpötilan noususta vaatii kuitenkin energiainvestoin-neissa uusiutuvien energialähteiden käytön lisäystä. Energian varastointioneglmien ratkaisut ovat suuri tulevaisuuden haave. Työkoneissa, autoissa, käsityökaluissa yms. litiumakut ovat osaratkaisu. Litiumin kysyntä onkin räjähdysmäisessä kasvussa ja siksi Kokkolan yliopistokeskuksessa on tehty pitkään työtä näiden ongelmien ratkaisemiseksi.


Fossiilisisten polttoaineiden käyttöä ja päästöjä vähennetään myös tieliikenteessä. Nykytiedoilla biokaasun lisäksi akkuvirta on käyttökelpoinen ja voimakkaassa kasvussa oleva osaratkaisu. Siksi Kaustisen seudun litiumin jatkojalostuspaikka ja tuotteiden kilpailukyky nousevat merkittävään osaan.


Keski-Pohjanmaan maakunnan pientä kokoa, elinkelpoistuutta ja selviytymiskykyä on mittailtu SOTE-uudistuksen aikana. Liian pienenä pidetyn maakunnan selviytymiskykyä on epäilty. Pyrkiessämme vahvistamaan Keski-Pohjanmaata selviytyvänä maakuntana meidän on puolustet-tava sen luontaisia geopoliittisia mahdollisuuksia ja pyrittävä saamaan mm. Teslan investointeja myös tänne.


Keski-Pohjanmaalle on tarjoutunut "tuhannen taalan paikka" kasvojenkohotukseen käynnistää Uudenkaupungin autoteollisuutta apuna käyttäen Saksa ja naapurimme Ruotsi hyödyntämään maakunnan edellytyksiä. Meillä on arvaamattoman suuret mahdollisuudet saada litiumiin liittyviä investointeja maakunnan kasvun tueksi. - Vanhat valinnat eivät muodosta velkasuhdetta. Moni-ilmeisempi maakunnan elinkeinorakenne vahvistuu omien luonnonvarojen turvin. Unohtamatta uusia sovelluksia meidän on etsiviä yhteistyötahoja silloin, kun se on järkisyin perusteltavissa.


Alpo Ylitalo

2018-04-11