--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701686 kpl

IMF ei lupaa Suomen taloudelle nopeaa toipumista

IMF eli Kansainvälinen valuuttarahasto vaatii Suomelta tulojen ja menojen tasapainoa.  Meno-karsinta lienee 1,5 miljardia euroa/vuosi tämän vuosikymmenen ajan. Suomi ottaa lainaa ja tukee luottoluokituksessa roskaluokkaan pudonnutta sekasortoista Kreikkaa.

Vielä 90-luvun laman kuristaessa etsitään irtautumiskeinoja nykyisen otteesta. Viimevuotinen Venäjän kaupan pudotus jatkuu lievempänä. Suomen kautta kulkeva liikenne tuskin palaa entiselleen, sillä Venäjä kehittää satamaverkostoaan. Sen vetoapu muuttunee erilaiseksi, jos sellaista tulee.

Investointihyödykkeiden valmistajana Suomen talouden nousuun vaikuttaa eniten euroalueen investointikyky. Euron arvon lasku dollariin nähden parantaa viennin kilpailukykyä ja hillitsee dollareissa laskutettavaa tuontia. Jatkuva kustannustason nousu muodostaa talouden toipumis-rajoitteen ja hidastaa viennin palautumista. Tehokkuutta nopeampi kustannusten nousu voi syödä tuotantoidean jo tuotteistusvaiheessa.

Väheksymättä Nokian merkitystä sen kansainvälistynyt voima ei enää riitä Suomen talouden kasvu-uralle saattamiseen. Sen vuoksi talous- ja energiapolitiikassa kotimaisten metsien ja vesistöjen merkitys pitää huomioida paremmin. – Viime vuosikymmenen lopun ongelmat osoittivat maailman-markkinoidenkin rajallisuuden ja pakotti metsäteollisuuden tuotannonsopeutuksiin. Investoidessaan kapasiteettia ulkomaille teollisuus sahasi istuinoksaansa. Ruotsin kruunun arvo tarjosi kilpailuedun sen metsäteollisuudelle ja siksi kuitupuuta kuljetettiin täältä Ruotsiin jalostettavaksi.

Ympäristövaltiot vetivät Suomen edellisen laman suosta. Nyt niiden vetoapu puuttuu, sillä euroalueella menee huonosti. Niinpä EU-kuuliainen Suomikin osallistui valtionvarainministereiden suunnitelmaan ylläpitää budjettikuria sakkojen uhalla. Siitä voi tulla kuitenkin pelastusoperaation hidaste. Jäsenvaltioiden liian tiukka budjettikuri tasapäistää erilaisia talouksia, josta saattaa muodostua jarru niille, joilla olisi mahdollisuus lainarahoituksen avulla nopeuttaa talouden toipumista ja pääsyä kasvu-uralle. Mahdollisuus poikkeamiseen täytyy olla. Uhat, enempää kuin rajoituksetkaan, eivät sovi automaattisesti kaikkiin jäsenvaltioihin. Siksi selviytymiskeinojen valin-noissakin täytyy olla sovellusvaraa.

IMF:n asiantuntijat esittävät eläkeiän nostamista ja kuntien julkisten palvelujen kustannusten karsintaa. - Kukaan ei uskalla kertoa totuutta siitä, mitä esimerkiksi Natura 2000 ja sen oheishankkeet maksavat valtiolle. Hysteeristen suojeluintoilijoiden tavoitteet ja utopistiset direktiivinvastaiset väitteet ja toteutus ovat saaneet kravattiotteen hallintovallasta.  Ilmenikö piittaamattomuus lakeja kohtaan hyökkäyksenä puoluekokoukseen? – Vältetään käsittämättömiä projekteja, kuten Kokkolan Matkailun hanke, jossa selvitetään kalasatamien jatkokäyttöä.  Kiistatta allekirjoittaneen erämatkailun kehittämissuunnitelmasta kopioitu projekti. Rahaa tuhlataan  tuhan-siin turhiin projekteihin.

Ajattelivatko viikonvaihteen puoluekokousedustajat tehdessään henkilövalintoja puolueen vai kansan etua? Ei ole yhdentekevää, keitä johtopaikoille valitaan. Puolueen koko ei ratkaise työllisyyden ja talouden ongelmia. Se ei ole itseisarvo.

Alpo Ylitalo, Ps.

Kokkolan kaupunginvaltuutettu

2010-06-15