--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697486 kpl

Talvivaarasta meinasi tulla talvivaara

 

Natura 2000-suojeluohjelman aiheuttamat talousvahingot ovat jo satoja miljoonia vuosittain. Rajoitukset, lisäbyrokratia ja lupaviidakko hidastavat elinkeinotoimintaa. Uudet vaikeudet tiedettiin, mutta silti se toteutettiin kustannuksista piittaamatta ja direktiivinvastaisesti. Jos suokohtaiset luontoarvoselvitykset ovat maakuntakaavoihin tekemättä, uusi YSL:n 13 §  pysäyttää turpeen tuotantoluvituksen kokonaan. - Millä n. 8 miljardin energiataseen vaje täytetään?

 

Suomessa on n. 2 300 putkilokasvilajia, joista alkuperäisiä n. 1 100 ja loput ovat jääkaudenjälkeisiä tulokaslajeja. Minkä vuosisadan nälän aiheuttajaa  - perinnemaisemaa haluamme suojella ja ihailla?

 

Talvivaaran ympäristöongelmat on korjattava ja korvattava. Vanhat puolueet pelkäsivät  äänestäjien reaktiota eivätkä ottaneet kantaa kaivosyhtiön kohtaloon. - Yleensä päätösvallan säilyminen on tärkeämpää kuin asiasisältö. Talvivaaran ainutlaatuinen malmin erottamiskokeilu ei ole ollut ongelmatonta, mutta  prosessin tulokset rohkaisevat jatkamaan huonoillakin tuotehinnoilla. Johdon tiedostamat ongelmat eivät poistu sen vaihtamisella, mutta riskit kasvaisivat arvaamattomiksi.

 

Tuntui järkyttävältä, kun ministeri Vapaavuori hoki hokemasta päästyään, että valtio osallistuu rahoitukseen ainoastaan markkinaehtoisella rahalla, vaikka häämöttävä konkurssi olisi kaatanut miljardiongelmat veronmaksajien niskaan. Hän suorastaan pelotteli sijoittajia, jottei velkasaneerauskaan onnistuisi. Saneerauksen sanottiin vaativan 40 milj. euroa. Samaan aikaan ministeri Ville Niinistö lupasi kyselemättä Puolassa 40 milj. euroa vuosittain maailman ilmasto-ongelmien ratkaisemiseen Durbanissa lupaamansa 50 milj. euron lisäksi.

 

Hallinto puhuu poliittisesta vastuusta. Yhdeksänkymmenluvun laman aiheuttajia ja meneillään olevan talouskriisin arkkitehteja löytyy neuvoksen arvonimiä saaneiden poliitikkojen joukosta. Kuka kantaa vastuun, kun   vielä lastenlapset maksavat nykyisten vallanpitäjien virheitä? Paisuva velkataakka sitoo meidät liittovaltioon. Työpaikkojen kadotessa Fortumin verkkomyynti osoittaa hallituksen neuvottomuuden. Mihin ilman pätevyysvaatimuksia puoluetuin valtaan nostetut poliitikot ja poliittiset virkanimitykset vievät? Puoluetuki mitätöi pätevyyttä. Ulkomaisella pääomalla yritetään paikata pitkään jatkuvaa vaihtotasevajetta. Mitataanko ministerin pätevyys vai sopivuus?  Poliitikoilta ja virkamiehiltä puuttuu usein työkokemus kokonaan. Siksi heidän tekemänsä virheet voivat olla monikymmenkertaisia verrattuna Talvivaaran virheisiin.

 

Vanhanen selitti ja Katainen nyökytti, kuinka hyvä bisnes meille on Kreikan rahoitus.  Suomi lainaa rahaa pienemmällä korolla, mitä Kreikka maksaa meille. Tulee korkotuottoja! - Suomen kerrottiin saaneen Kreikan rahoituksesta talletuskorkoja, mutta  luvatut korot palautettiinkin Kreikkaan. - Urpilainen saikin ansiomitalin.

 

Alpo Ylitalo

Kokkola 2013-12-13