--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707276 kpl

Energiapaketti

Yksityismetsätalous ei toimi enää sotienjälkeisessä tukkilaisromantiikan ja patruunoiden luokka-yhteiskunnassa, vaan kansainvälisten osakekeinottelijoiden armoilla. Tuemme niiden toimintaa ja tuotamme lähes ilmaista raaka-ainetta, kuten kehitysmaat. Jalostusbisnestä ohjaavat vuorineuvokset ja politiikan rahoittajat ohjeistavat hallitustakin turvatakseen miljoonabonuksensa.

Kansan - siis meidän edustajiamme istuu suuryhtiöiden hallituksissa valvomassa niiden eli raaka-aineostajien etua. Hyvin menevä yhtiö maksaa huomattavia kokouspalkkioita. Esimerkeiksi sopivat vaikkapa puu, maito, vilja, jne. unohtamatta kaivannaisteollisuuden raaka-aineita. Miksei MTK perää metsäteollisuudelta kartellien metsänomistajille aiheuttamia tappioita, kuten Metsähallitus?

Devalvaatiokeinon poistuttua metsäteollisuus pudotti raaka-ainehinnat puupulaverukkein. Nyt ministeri Pekkarisen on vaikea keksiä, miten harvennushakattu puu saataisiin ilmaiseksi suurteollisuuden energiaa tuottaviin voimaloihin. Kuitupuusta saa enää 14 euroa kuutiolta eikä risuista, kuten kokoomus kutsuu, makseta samaa hintaa. – Kuitenkin hakekuutiosta saadaan ilman siirtoverkkokuluja yhteensä 128 euroa sähkönä ja lämpönä.

Viikolla 15 poltettiin Pieksämäellä dieselmoottorissa onnistuneesti ketun talista ja erilaisista eläinrasvoista tehtyä öljyä. Jopa kalanperkausjätteitä voidaan käyttää biodieselin valmistukseen. Räjähdysmäisesti paisuneen hyljekannan supistaminen tuottaisi rasvaa, jota voitaisiin käyttää die-selpolttoaineena. – Hankkivatko Anni ”Sinne-tännemäen” vihreät atomivoimakannassaan EU:lta tuotteen hyödyntämiskiellon?

Kansantaloudellisesti toteutettujen energiaratkaisujen työllisyysvaikutus olisi merkittävä. Jo 1990-luvun laman säikäyttämänä hallinto arvio hakkeen lisäkäytöllä saatavan 12000-15000 uutta pysyvää työpaikkaa.

Viime eduskunnat on koottu parhaista aineksista, mitä rahalla saa. Puoluekokoon tähdännyt vaalirahoitus ja ehdokkaiden ominaisuuksien aliarvostus on johtanut siihen, että poliitikkojen virheitä on peitetty muuttaen valtion omaisuutta rahaksi. Realisointivauhti selittyy hävitetyn omaisuuden alhaisella hinnalla (Kemira, Sokli, Sonera, Partek, ajoneuvokatsastus jne.).

Huonolla hyötysuhteella toimivan atomivoimalan jäteongelmaan ei ole ratkaisua. Turvevoimalan lauhdevesikin lämmittää vesistöjä ja muuttaa ekosysteemiä. Paikallisesti lumen sekä jään laatu ja määrä muuttuvat ja jääpeitekausi lyhenee. Lumen pintakovuus voi aiheuttaa jopa metsäkanalintujen  kannan harventumista.

Puuenergia on tehokkain ja puhtain säätövoima. Hallitus on esittänyt kaksi erilaista ajatusta voimalaitosten koosta. Jos laitoksen kapasiteetin pitää olla yli kolme MWh, se vie kokonaan pohjan hajautetulta energiatuotannolta ja tähtää ministeri Sirkka-Liisa Anttilan ja Metsä 2015-ohjelman tavoitteisiin. – Kepu haluaa lopettaa alle 50 hehtaarin kokoiset yksityismetsätaloudet.  

Saksalainen EON omistaa Fenno-Voimasta yli 30 %. Se kotiuttaa voittonsa, mutta jättää ratkaisemattoman ydinjäteongelman lapsillemme. Satsatessamme pieniin, haja-asutusalueille sopiviin metsänhoitoa ja työllisyyttä edistäviin sekä teollisuutta tukeviin energiatuotantomalleihin ohjaamme osakekeinottelijoiden ja puolueiden valtapyrkimyksiä.

Alpo Ylitalo,

2010-04-25

kaupunginvaltuutettu, Kokkola