--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701737 kpl

Ilmastomuutosta, päästökauppaa ja  Natura 2000-ohjelmaa?

Joukko säätieteilijöitä on ilmaissut huolensa ilmaston lämpenemisen johdosta. Muutoksen sanotaan johtuvan ihmisen toiminnasta. Suomi, kuten useimmat muutkin teollistuneet maat, on allekirjoittanut Kioton sopimuksen. Siinä sovitaan päästöjen rajoittamisesta vuoden 1990 tasolle. Muutamat johtavat teollisuusmaat, mm Yhdysvallat, eivät ole allekirjoittaneet sopimusta.

Viime vuosina Natura 2000-ohjelma on päässyt otsikoihin mm. siksi, että huomattava joukko kansanedustajia osoitti perustuslakivaliokunnalle pyynnön tutkia oikeuskansleri Paavo Nikulan edesottamukset Kemihaaran soiden suojelussa. - Lapinliiton edunvalvoja Jaakko Ylitalo totesi tv-haastattelussa, että oikeuskansleri on johtanut maan hallitusta tahallaan harhaan.

Useat asiantuntijat ovat todenneet, etteivät Kemihaaran suot sisällä suojeltavia luontoarvoja. KHO päätyi kuitenkin tukemaan ympäristöministeriön ja nyt myös Nikulan kantaa sekä edellisten perusteella tehtyjä suojelupäätöksiä, kuten lähes kaikissa aiemmissakin riitatapauksissa.  Maanomistajat ovat joutuneet mielivallan uhreiksi menettäessään perusteitta ja usein lähes korvauksettakin  maansa Natura 2000-ohjelmassa.

Naturatutkija Markku Sahlstedtin perustuslakivaliokunnalle jättämässä kirjelmässä todetaan mm.: "Oikeuskansleri Nikula, perustuslain 112 §:ssä sanotun laillisuusvalvontavelvollisuutensa unohtaen ja sivuuttaen sekä laiminlyöden, harhautti ja painosti 12.1.2004 allekirjoittamallaan perustuslain 108 § 3 momentin tarkoittamalla lausunnolla ja sen perusteella laaditun eriävän mielipiteen jättämisilmoituksella valtioneuvoston tekemään 22.1.2004 yhteisöoikeuden ja sen vakiintuneen oikeuskäytännön vastaisen päätöksen Natura 2000-asiassa".

Syksyn ministerivaihdokset synnyttävät kysymyksen, pyritäänkö oikeuskansleri Paavo Nikulan asemaa helpottamaan sillä, että oikeusministeriksi nimitettiin henkilö, jolla ei ole juristin koulutusta. Helpottaako vaihdos myös perustuslakivaliokunnan asemaa, kun se hyväksynee huomautuksetta Nikulan toimet?

Noin kuukausi sitten Suomi osti Hondurasilta, joka ei ole riittävän teollistunut ja varakas maa sotkemaan omaa ympäristöään, käyttämättömäksi jääneitä päästöoikeuksia viidellä eurolla tonni.

 - Ex-ympäristöministeri Pekka Haavisto vieraili maassa. Päästökauppa antaa Suomen valtiolle Kioton sopimuksen kiertävän luvan sotkea omaa ympäristöä eli myös Natura 2000-suojelukohteita. - Kauppaa voi rinnastaa aikanaan harjoitettuun anekauppaan: kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa. Ostettiin puhtaan omatunnon "korviketta", jolla suomalaiset saivat oikeuden sotkea omaa elinympäristöään ja edistää ilmaston lämpenemistä.

Missä on kansanedustajien, ministereiden ja alan hallinnon omatunto? Metsähallitus houkuttelee suojelualueille rahaa tuovia luontomatkailijoita heti, kun maaomaisuuden käyttöoikeus on saatu sosialisoiduksi luonnonsuojelun verukkeella.

Alpo Ylitalo, Kokkola 2005-11-19