--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707324 kpl

Koulutuspolitiikalla työttömyyden kimppuun

Työttömyyslukujen ja valtion velan kasvuluvut huolestuttavat viimein ministereitäkin. Alkuvuoden taloustaantuma 4,8 % on tosiasia ja ministeri Katainen ennustaakin taantuman syvenevän. Viime syksynä hän ennusti vielä 1,5 % kasvua tälle vuodelle. Vakava taloushäiriö on maailmanlaajuinen ja todennäköisesti vuosien mittainen. Vaikka normaalioloissa talous olisi hallinnassa, laman laajentuva vaikutus paljastaa yhä suuremman yli varojensa eläneiden joukon. Tauti aiheuttaa tautia. - Kysymys kuuluu olisiko koulutuspolitiikalla voitu vaikuttaa yhteiskunnan haavoittuvuuteen puoleksi vientiteollisuudesta elävässä maassa. Koulutammeko ns. seremoniaväkeä liikaa?

Ministeri Tanskanen ennustaa vaisua kasvua, muttei ota kantaa, milloin talouden tunnusluvut kääntyisivät nousuun. Hänen mukaansa finanssipolitiikka saadaan raiteilleen, muttei Amerikan velkavetoinen kulutus ole ratkaisu talouden nousuun saattamiseksi. Suomen pankin riskianalyysissä todetaan, etteivät pankkien puskurivarat loppuisi, vaikkei taantuma päättyisi ennen vuotta 2011. Mistä alkaa nousu, saattavatko Venäjä, Kiina ja Intia nousta pelastajiksi? Kehitysmaissakin koulutetaan huippuosaajia ja siksi teollisuus siirtyy niihin, matalien kustannusten maihin.

Suomi viennistä riippuvaisena maana on väistämättä pitkään taloustaantuman uhri. Herkkä mittari ja esimerkki talouskehityksen odotuksista on huviveneteollisuus. Talouskasvun aallonharjalla purjehtinut ala sukelsi vuosi sitten lähes täydelliseen sankkaukseen. Uusi kevät ei ole tyhjentänyt varastoja. Taloussuhdanteiden teollisuudelle ja kaupalle aiheuttamat muutokset tulisi kyetä ennakoimaan paremmin, jotta tuotantolaitokset olisivat iskukunnossa kysynnän elpyessä. Monilla muillakin aloilla resurssipula ja varastointivaikeudet ovat este tuotannon jatkumiselle silloin, kun kysyntää ei ole. Pysähtyneenä ollut teollisuus on vaikeampi käynnistää, kuin kiihdyttää toimivan laitoksen tuotantoa. – Ammatillinen koulutus ja tuotekehittely olisivat eräs osaratkaisu laitoksien tuotanto- ja kilpailukykyisenä pitämiseen.  

Edellisen laman aikana kotimainen energiatuotanto nousi keskusteluihin vahvasti mukaan. Hakkeen lisäkäyttö ja uusien pysyvien työpaikkojen avaaminen jäivät talouskasvun jalkoihin. Energiaomavaraisuus koetaan tärkeäksi, mutta vaalikeskustelussa ilmeni, miten pääministeri Matti Vanhanen ja puheenjohtaja Jutta Urpilainen ovat eri linjoilla.

Alkuviikolla MTK yhtyi aiempiin ajatuksiini ja vaati bioenergiatuotannolle samaa syöttötariffia kuin tuulivoimalle. Totean tyydytyksellä, että MTK:n kannanotto tukee yksityismetsätalouden kehitystavoitteita ja alan kannattavuusvaatimuksia. Mekaanisen puunjalostuksen tuotekehittelyyn ja koulututukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Valmistuuko ammatillisissa kouluissa riittävästi osaajia vai koulutammeko seremoniaväkeä todellakin liikaa? Toimivan yhteiskunnan hallinnonalojen täytyisi olla oikeassa suhteessa toisiinsa. Vaadittiinhan Natura 2000-direktiivissäkin suhteellisuusperiaatetta, vaikka Suomessa sitä ei noudatettukaan. Hallintokoneiston toimivuutta tulee kehittää ja kiinnittää erityistä huomiota vallankäytöstä aiheutuviin vastuukysymyksiin.

Vastuukysymyksiä arvioitaessa laillisuusvalvonnan toimimattomuuteen on pakko kiinnittää vakavaa huomiota. Kiristyvässä kilpailussa Intia on nousemassa Kiinan ohella teollisuustuotannon kärkimaihin. Ellemme saa turhia byrokratian aiheuttamia kustannuksia ja yhteiskunnan toimivuuden hidasteita pois, emme voi kilpailla millään markkinoilla. Sen vuoksi seremoniaväen koulutusta on supistettava ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on lisättävä.  

Alpo Ylitalo, kaupunginvaltuutettu

Kokkola 2009-06-05