--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697486 kpl

Hoitokalastuksen mahdollisuuksista

 

Pienen kalastaja-maanviljelijäkylän kasvatin varhaismuistot rakentuvat Himangankylään: peltoaukeaa halkovan jokipuron varsilta merelle asti. Kevättulvien mentyä monenkuntoiset nuoret miehet palasivat Lapin savotoilta kesäksi kotiin. Kun uitot olivat  historiaa, useat heistä alkoivat kalastaa. Me pienet pyydystimme jokeen kutemaan nousevia kaloja. Yli kotitarpeen menevästä saaliista ahvenet ja hauet myytiin kalanostajalle ja loput turkistarhoille. Vain ne ostivat särkiä.

 

Kevään puhekieleen kuului sana: vasikansorkka. Se valui kylmässä koskivedessä kahlaavan pojan nenästä. Öisin särki hammasta tai korva oli kipeä. Silti koulun jälkeen kalastus jatkui. Syksyllä poimimme marjoja ja talvella mäntyhakkioilta käpyjä. Joku kuori pajunparkkia nahkureille mahla-ajasta lähtien. Kaikki nämä olivat elinehtoja ja tulonhankkimismahdollisuuksia.

 

Entäpä tämän päivän kouluikäiset? Veltostuttaako vastikkeeton raha ja kasvatus myös nuoria? Moni heistä saisi tuloja hoitokalastaen vähäarvoista kalaa katiskoilla ja haukirysillä - ehkä talvella myös koukuilla. Pyöreästä hauesta saa kaksi euroa kilolta. Kalastuksen alkuun pääsee pienin kustannuksin, usein ilman venettä ja saalis on varmaa.

 

Särkikalojen lisääntyessä vesistöjen kunto heikkenee nopeasti. Sisäisen kuormituksen kasvu lisää leväkukintoja ja yksipuolistaa kalakantoja. Arvokalat häipyvät. Särkikalojen vähentäminen on keino palauttaa vesistöt arvokalaa tuottavaan kuntoon.

 

Nuoria pitäisi rohkaista omatoimiseen tulonhankintaan. Vähäarvoisten kalojen vähentäminen  muuttuisi ansiotyöksi, vaikka se on vesistöjen kunnostusta. Kalavesien omistajat ja vuokraajaseurat  voisivat myös vuokrata pyydyksiä. Vuokrat maksettaisiin saaliista. Koska valtiolla ei ole osoittaa rahaa hoitokalastukseen, vesistöjen omistajat voisivat näin kohentaa niiden kuntoa. Oppiessaan itsenäiseen työhön joistakin nuorista voisi tulla alaan liittyvän elinkeinon harjoittajia.

 

Rahapula ei olisi enää este vesistöjen pienimuotoiseen kunnostukseen.  Vaikeasti työllistyvä voisi saada ansiotuloa samalla, kun huolehtisi itsestään, kuten me vasikansorkkaikäpolvi. Menetelmä korvaisi osan työttömyyden hoitokuluista.

 

Nuoret oppisivat ymmärtämään kalalijiston esiintymistiheyden merkityksen vesistöjen arvokalatuotannossa. Sisäisen kuormituksen väheneminen antaisi tilaa arvokaloille, jolloin saaliin määrä ja arvo kohoaisivat. Plussana omatoiminen elannon ja tulojen hankinta. Tuontikalan määrän vähentäminen, yrittäjyyteen oppiminen, elämä ammatti- tai osa-aikakalastajana, kalan jalostajana tai  kalastusmatkailun harjoittajana. Pelastettaisiin loppumassa oleva kalastajien  ammatti.

 

Kotimaasidonnaiset tulonhankintakeinot ovat satsaus täällä elvytettäviin ja kokonaan uusiin ammatteihin, jotka eivät ole heti kansaninvälisen kilpailun puristuksessa. Monen vaikeasti työllistyvän kohdalla tämä voisi olla osaratkaisu työkyvyn palautumiseen. Omatoimisuus on hyvää terapiaa kenelle tahansa. Hoitokalastus on porkkanaa eikä keppiä.

 

Alpo Ylitalo,

Kokkola 2016-05-09 Keskipohjanmaa