--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701730 kpl

Kantelut ja kansanedustajien jättämät kysymykset

 

Luonnehtiessaan Suomen kansan oikeusturvaa ja elintasoa kokeneet, vallassa olevat poliitikot suosivat sanaparia: oikeus- ja hyvinvointivaltio. Elleivät he tekisi niin, myöntäisivätkö he itsensä ja edeltäjiensä epäonnistuneen? - Kymmenilletuhansille kansalaisille edellinen luonnehdinta on irvikuva jokapäiväisestä elämästä. Herää kysymys, millaisesta poliitikosta voidaan käyttää luonnehdintaa valtiomies? Onko heitä vai onko heitä koskaan ollutkaan?

 

Oikeusjärjestelmässämme laillisuusvalvontaa toteuttavat oikeuskansleri- ja eduskunnan oikeusasiamiesinstituutio. Näiden pitäisi huolehtia kansalaisen oikeusturvan toteutumisesta varsinkin viranomaispäätöksissä. Niille tehtyjen kantelujen yhteismäärä on noin 8000 joka vuosi ja määrä kasvaa. Ainakin näissä tapauksissa kantelijoiden voidaan olettaa joutuneen oikeudettomaan tilaan. He käyttävät usein apunaan lakimiehiä, jotka selvittävät riittävätkö asiaperusteet kantelun jättämiseksi.  

 

Kanteluun saadun "ei anna aihetta"-päätöksen jälkeen kansalaiset tiedustelevat usein alueensa kansanedustajalta voiko tämä auttaa oikeuksiin pyrkivää. - Aina ei ole kysymys tahallisesta vääryydestä, vaan käytetyn harkintavallan puitteissa tehdyistä viranomaisratkaisuista.

 

Kansanedustajat voivat jättää eduskunnan puhemiehelle asianomaisen ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen. Vastausaikaa on kolme viikkoa. Ministerin allekirjoittamassa vastauksessa yleensä päätöksen tehneet viranhaltijat uusivat päätöksensä perusteet. Tulokset ovat kysyjän kannalta edelleen hyvin laihoja eivätkä tyydytä kysymysten kirjoittajia, kuten seuraavasta ilmenee.   

 

" KK 308/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk Olen aikoinaan arvostellut valtioneuvoston vastauksia kirjallisiin kysymyksiin toteamalla, että niiden valmistelu tapahtuu valtioneuvoston autonkuljettajien toimesta vapaa-aikoina." Samalla olen kuitenkin silloin ilmoittanut luonnollisesti arvostavani valtioneuvoston autonkuljettajien tasoa".

 

Aittoniemen jättämä kysymys osoittaa, etteivät ministereiden allekirjoittamat, mutta virkamiesten antamat vastaukset herätä luottamusta. Kysymys antaa kuvan hallinnon "maallistumisesta" ja välinpitämättömyydestä hallintoalamaiskohtelussa. Hiukan kansanedustajien työhön perehtyneenä ihmettelen, mikseivät he nosta joukolla kysymystä, miksi ministerit jatkavat hallinnon tekemien virheiden puolustamista ja jopa peittelyä. Samaistuvatko he hallintoon niin, etteivät kritisoi ja tyytyvät ministerien antamiin vastauksiin, vaikka niissä jatkuu viranhaltioiden suojelu ja "oikeusvaltio"-imagon perusteeton ylläpito?

 

Taloustilanne ja oikeusvaltiokäsite eivät anna varaa tehdä kanteluja tai muita oikeustoimia aiheuttavia päätöksiä. Päätökset, joihin tulisi muutoksia, olisivat yleensä olleet ratkaistavissa oikein, jos olisi haluttu. Lupamenettelyissä päätösten viivyttely ja valitukset kielteisiin päätöksiin aiheuttavat kustannuksia ja kilpailukyvyttömyyttä elinkeinotoiminnalle ja talouselämälle.

 

Alpo Ylitalo

Kokkola 2013-07-22