--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707269 kpl

Väitöstutkimus jokien kunnostuksesta

Tohtori Esa Erantin kirja ”Suomen ympäristöpolitiikka kestävää kehitystä vai vastuutonta vallan-käyttöä” sai  FM Pauliina Louhen jokien ennallistamishyödyn kyseenalaistavasta väitöstutkimuk-sesta vahvistuksen - osuvasta kirjan  nimivalinnasta.

Arvokalojen häviämiseen maamme rannikolta, joista ja järvistä, samoin kuin särkikalojen räjähdys-mäiseen lisääntymiseen on monia syitä. Arvokalojen palauttamiskeinon ”vihreä lanka” on nähty jokien palauttamisessa ennen uittoja vallinneeseen tilaan. Kivien siirtely joissa on aiheuttanut tuntuvaa haittaa. Se on nostanut tulvia, pilannut viljelyksiä ja luontomatkailijoiden kanoottireittejä jne.

Louhen väitös osoittaa, että ennallistamistöitä tehdään tietämättä, mikä on lopputulos. Hankkeissa korostuva ympäristöviranomaisten valta jää rajoittamaan kansan elinkeinoja. Luonnonsuojeluohjel-miin on tuhlattu valtavat rahamäärät. Monitahoiset kustannukset jäävät pysyviksi rasitteiksi veromaksajille.

Uittojen tieltä siirrettyjä kiviä palautetaan jokiin ja kalojen kutupaikkoja sorastetaan. Pauliina Louhen Kiimiki- ym. joista tekemä väitöstutkimus osoittaa, ettei kunnostuksessa ole saavutettu luultua hyötyä, jota jokivarsien asukkaille on uskoteltu. Selvityksen mukaan lohi eivätkä varsinkaan taimenkannat ole hyötyneet. Virtaavien vesien lajiston monimuotoisuus ei ole myöskään kohentunut, sillä kunnostuksen yhteydessä joista ovat hävinneet monet sammalet. Tutkimuksen mukaan turvesoiden lisäksi muihinkin valumiin tulisi etsiä ratkaisuja syntysijoilla ennen kuin ne päätyvät virtaaviin vesiin. Lestijokivarren asukkaat ovat todenneet ennallistamisen tulokset.

Turve on energiatuotannossa entistä merkittävämpi polttoaine, mutta sen käytön lisäys tulee hoitaa niin, ettei vesistöjen tila kärsi. Viime päivinä olemme voineet lukea Keskipohjanmaa-lehdestä Turveteollisuus Oy:n toimitusjohtajan Jaakko Silpolan ja FM Lasse Koskenniskan turvetta koskevia kirjoituksia. Teksteistä ilmenee kirjoittajan asema. - Joku on vialla, kun sumpussa oleva matikka kuolee vuorokaudessa.

Vuosisatojen ajan kotieläimet ovat laiduntaneet rantaniityillä. Viime vuosisadan puoliväliin asti laitumiin rajoittuvat vesistöt olivat kirkkaita ja vilisivät arvokalaa. Nykyisin ainoastaan turismille maisemaa ennallistavan karjanlanta joutuu veteen suojelukohteissa, sillä mummonmökin asukkaan-kin on puhdistettava jätöksensä. 

Luontoa on suojeltava, mutta ongelman ratkaisukeinojen ja kustannusten tulevat olla järjellisessä suhteessa saavutettuun hyötyyn nähden.

 

Alpo Ylitalo

kaupunginvaltuutettu Ps.

Kokkola 2010-11-08