--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697503 kpl

Menikö Vanhanen vanhanaikaiseen?

Viime päivinä poliitikot ovat hämmentäneet kansaa Suopo-kannanotoillaan. Sairaslomaillut ja huomattavasta ulkomaantehtävästäkin vihjaillut Seppo Nevala ilmoitti 27.7. eroavansa Suopon johdosta lääkäriensä suosituksesta. - Ministeri Holmlund uhrasi luotettavuuttaan vakuuttaessaan, ettei Stasi-kuohunta vaikuttanut eroon. Antoiko ”kisälli” mestariministerinäytteen? Suomalaisen hallintotavan mukaan ylipaineistuneesta uraputkesta pulpahdetaan turvallisesti eläkkeelle.

Aiemmin Sdp:n palveluksessa ollut Nevala torpedoi Suopon päällikkönä mm. kepulaisen Alpo Rusin poliittisen urakehityksen. Suopon Rusia vastaan oikeudessa esittämä aineisto osoittautui epäluotettavaksi.

 – Kansalle selitetään, että Suopolla on erilaisia tietoja eikä osata ratkaista, mitkä ovat julkisia. Rusin mukaan Rosenholz-tietojen salaaminen ei saa olla Suomessakaan mahdollista, koska Yhdysvaltain ja Saksan valtioilla on julkistamispäätös jo vuodelta 2003, joka ylittää tiedustelupalvelujen ja poliisien keskinäiset sopimukset. Tanskassakin ne ovat julkisia. Pääministeri Vanhanen esittää, että Suopon uusi johto selvittäisi, miltä osin salassa pidettäviä asiakirjoja, sitoumukset huomioiden, voidaan julkistaa historiantutkimukseen.

Kannanotto on kollegiaalisen valtiomiesuskollisuuden osoitus mahdolliseen vakoiluun osallistu-neille. Näin vakoiluvarjo pysyy puhdasmaineistenkin yllä. - Alpo Rusin uhraus näkyy sovitetun poliittisesti. Riittävätkö Seppo Nevalan ”temput” osoittamaan, ettei poliisin, laillisuusvalvojien tai tuomiovaltaa käyttävien koneistoon sovi poliittistaustaiset henkilöt?

Vanhanen sanoo luottavansa Suopoon. Salailumyönteisyys todistanee kuitenkin, että Stasi- asiakirjoista löytyy suojelua kaipaavia tekijöitä ja tekoja. Tosin suomalaiseen tapaan kuuluu kiusallisten asioiden peittely eikä esittely. Tästä esimerkkeinä mainittakoon presidentti Koiviston 6.5.92 järjestämän oikeuslaitoksen toimintaan kohdistetun ”painostuskonklaavin” ja myöhemmin Suvi Anne Siimeksen Aktiv-Hansalle myymien roskapankkisaatavien asiakirjojen salaamiset.

Vuosi sitten Vanhanen hyväksyi EU:n salailevan lainvalmistelun. Nyt pannaan ministereiden suut suppuun. – Valmisteilla olevista asioista ei saa keskustella ennakkoon julkisesti.

Alpo Ylitalo, Kokkola 2007-07-30