--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701686 kpl

Kepu ja Kokoomus ohjasivat metsänomistajat suurteollisuuden ansaan

Sijoittajien kovenevat tuottovaatimukset, raaka-aineiden jalostuskustannusten nousu sekä nopeampikasvuisten puiden tarjoamat edut painostavat kuitupuuta käyttävää teollisuutta  maastamuuttoon. Merkittäviä syitä ovat myös ilmastotekijät, energian hinta, sekä verotuksen ja byrokratian vaikutukset. Sijainnista riippumaton teollisuus voi siirtyä halvempien tuotantokustannusten maihin. Metsien kasvusäästöt ja uudet puun käyttömahdollisuudet herättävät uusia intressipiirejä. - Miten säilytämme elintasomme ja vastaamme työllisyyden ylläpitohaasteisiin?

Suuryritysten raaka-aineisiin kohdistama hintapaine tekee alkutuotantoa kannattamat-tomaksi. Tuonnilla painetaan kotimaan hintoja alas. Siksi meidän on kehitettävä  pysyvää, kannattavaa teollisuustuotantoa. Ainoastaan kustannustehokkaasti tuotettu  laadukas hyödyke ja järkevä talouspolitiikka mahdollistavat elintason säilymisen.

Olemme sitoutuneet uusiutuvan energian käyttöön 38 % tarpeesta vuoteen 2020 mennessä. On käsittämätöntä, miksi Kepu ja Kokoomus ajoivat CHP-energialle minimituotantovaatimuksen 100 kVA tilanteessa, jossa pienvoimaloiden uusiutuvan polttoaineen käyttö on entistä kilpailukykyisempää.

Likiarvoillakin ilmaistuna hakkeen ja öljyn hintavertailu osoittaa: CHP - laitoksen kustannusvertailun mukaan irtokuutio hyvää haketta vastaa 100 litraa öljyä. Hake maksaa energialaitoksen pihalla n. 16-17 euroa kuutiolta. Yksi kiintokuutio  on noin 2.4 irtokuutiota ja vastaa 240 litraa öljyä. Nykyisellä euron litrahinnalla kiintokuutio vastaa 240 euron öljymäärää eli vastaava hakkeen hinta  on energialaitoksen pihalla 2.40 x 17 euroa eli yhteensä 40,80 euroa. Hake on 199,20 euroa öljyä edullisempaa.

Metsiimme jää vuodessa noin 25 miljoonaa kuutiota kasvusäästöjä. Ainakin 2-3 miljoonaa hehtaaria olisi kiireellisen harvennuksen tarpeessa. Puuta on ja sillä tuotetun energian hyöty kertautuu metsän kasvun sekä mekaanisen puunjalostuksen laadukkaamman raaka-ainekäytön kautta. Suurteollisuuden edunvalvoja ministeri Häkämies totesi, ettei puuta saa polttaa. - Sen haluaa tehdä suurteollisuus.

Ilman poliittista ohjausta hajautettu energiatuotanto toteutetaan järkevästi siellä, missä polttoaine kasvaa. Polttoaineen ja sähkön siirtokustannukset ja hiilijalanjälki mini-moituvat, mutta pysyvien työpaikkojen määrä nousee 10-20 000 muutamassa vuodessa.

Energiajohtaja Esa Härmälä puolustaa tariffirajaa väittäen Keskipohjanmaa-lehdessä  hajautetun energiatuotannon hallinnoinnin olevan liian kallista. Kestämätön väite  tukee suurteollisuuden etuja ja yksityismetsätalouden alasajoa. Jos harvojen tuotantolaitosten hallinnointi on kallista, kannattaako sadoilletuhansille  kuluttajille asentaa uudet reaaliajassa toimivat kulutusmittarit? -  Härmälän väite tukee Kepun ja Kokoomuksen aloittamaa suurteollisuuden toimintaedellytysten ja osakkeen-omistajien voittojen maksimointia ja korkeaa energian hintaa.  Tämä  tuhoaa yksityismetsätaloutta, estää pienyrittäjyyden synnyn ja ajaa teollisuutta maanpakoon!

Alpo Ylitalo

Kokkola 2011-08-21