--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701729 kpl

Vaaleihin valmistuva Suomi

 

Puolueiden valmistautuessa ensi kevään eduskuntavaaleihin lehtien pääkirjoittajat ovat heränneet pohtimaan, ketkä istuvista kansanedustajista haluaisivat jatkaa. Juha Sipilän vaalipiirivalinta puhuttaa, koska sillä on suora vaikutus Aleksanteri Stubbin ja Kokoomuksen asemaan sekä Kepun ja Perussuomalaisten paikkajakoon Oulun vaalipiirissä.  Saisiko Kepu Sipilän nimellä sillanpää-aseman pääkaupunkiseudulle? Vaalituloksen merkitys tuntuu elintasomme kehityssuunnassa ja millaisessa maassa elämme. Työttömyys- ja taloustilanteen vuoksi ei ole yhdentekevää, keitä ehdokkaiksi asetetaan. - Emme voi paeta tosiasoita. Onko toiminta työtä vai työväenliikettä?

 

Holtittomasti johdettu EU on tulossa jäsenmailleen valtavan kalliiksi. Pelastaessamme idean  isien näkemysten tuomaa mainetta, velkojen maksu kestää monen sukupolven ajan. Vanhemmat muistanevat, miten Holkerin hallituksen (30.4.1987-26.4.1991) alussa Suomea luonnehdittiin Euroopan Japaniksi. Hänen tavoitteensa oli hallittu rakennemuutos, mutta seurauksena olikin hallitsematon talouskatastrofi. Kaikki tapahtui "talousmies" presidentti Mauno Koiviston siunauksella. Onko opittu mitään? Siitä ja nykyisestä taloustilanteesta johtuen vanhempien puolueaktiivien tulisi pysähtyä miettimään eduskuntavaaleihin asetettavien ehdokkaiden ominaisuuksia ja työuria. Hyväkin koulutus vaatii tuekseen kokemusta. 

 

Kyetäksemme tuloksellisuuteen muuttuvassa maailmassa hallinnon  on seurattava ympäristön kehitystä ja tehtävä johtopäätöksiä. Miksi teollisuus pakenee alhaisempien tuotantokustannusten maihin? Riippumatta markkinoiden muutoksista sijoittajat vaativat pääomalleen koron. Se edellyttää huomiokykyä ja muuttuvan maailman tehokkuusvaatimusten ja realiteettien yhteensovittamista ja tunnustamista. Emme elä ympäristömme ulkopuolella ja sen vuoksi hallinnon ja työmarkkinoiden tulee joustaa. Emme voi muovata maailman taloutta, vaan sen tekevät kilpailukykyä etsivät markkinat, joilta tavoittelemme osaamme.

 

Nykyhteiskunnassa perinteinen luokkajaottelu pitää unohtaa, politikointia vähentää ja poistaa luottamustehtävien kiintiöpaikat. Tulee hyödyntää parasta ammattitaitoa kaikilla hallinnon tasoilla. Puolueesta riippumatta kuntavaalien jälkeisisissä paikkajaoissa mies- ja naiskiintiöt menevät pätevyyden edelle.

 

Jokainen nykyisen hallituksen ministeri haluaisi lisää työpaikkoja, mutta millä keinoilla ja  kenen toimesta työpaikkoja syntyy. Itselläni on vain pinnallinen kokemus kuntavaalienjälkeisistä lautakuntapaikkojen josta, mutta tiedän, etteivät paikat täyty kykyjen, vaan paikallistason puolueaktiivin mieltymysten mukaan. Olen valmis keskusteluun edellä esittämistäni ajatuksista. Kuntien taloustilanne edellyttää nykyistä tarkempaa ajattelua siitä, mihin voimamme satsaamme.

 

Alpo Ylitalo

Kokkola 2014-07-30