--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707322 kpl

Metsäohjelmaa

 

Suomalainen metsätalous on voimakkaassa muutoksessa. Sellu- ja paperiteollisuus muuttavat alhaisempien tuotantokustannusten ja nopeakasvuisten metsien läheisyyteen. Kun sahatavaran kysyntäkin on hiipunut, käyttämättä jäävä puumäärä kasvaa nopeasti.

 

Myös teknologiateollisuutta muuttaa nouseviin maihin ja vie täällä viimeisimmän kehitetyn tutkimustiedon ja tuotantoteknologian mukanaan. Kansaa lohdutetaan sillä, että tuotekehitys jää Suomeen. - Ainakin siihen saakka, kun valtio maksaa tuotekehitysavustusta. Viimeisin tutkimustieto lähtee reaaliajassa ulkomaille siirtyneen yksikön käyttöön. Teollisuusvakoilusta ei puhuta enempää kuin hyödynkään palautumisesta - Suomeen. Onko oikein, että valtio jatkaa avustusten maksamista ulkomaille muuttavalle teollisuudelle?

 

Pitääksemme yllä nykyistä elintasoa meidän on satsattava tänne sidoksissa oleviin elinkeinoihin. Sellaisiin, jotka eivät voi lähteä alhaisten kustannusten perään. Eri maiden ja maanosin välillä tulee olemaan aina kustannuseroja, mutta kilpailukyvyn säilyminen vaatii valtiolta toimintaedellytyksiä tasaavia vero- ym. ratkaisuja. 

 

Huomionarvoista on, että alasta riippumatta tuotantotekniikkaan kuuluvat osaaminen ja laitteistot kehittyvät nopeasti ja käytössä oleva vanhenee. Nopea kehitys kiristää kilpailua ja lisää varovaisuutta investointeihin. Teollisuuteen sijoittavat ja heidän avustajansa näkyvät ymmärtävän, että suhdannelama on erilainen kuin ylituotantolama. Se ilmenee siitä, etteivät alhaiset korotkaan houkuttele uusinvestointeihin. Käytössä olleelle kapasiteetille ei ole käyttöä. Pitkittyvä ylituotanto-lama ja hitaasti elpyvä kysyntä nopeuttavat investointien siirtymistä nouseviin maihin.

 

Matalana pidetty korkotaso on kuitenkin lisännyt kulutuskysyntää. Seuranta antaa tekniikan- ja tuotannonsuunnittelijoille signaalia markkinatilanteen muutoksista. Nousevissa maissa talouskasvu lisää kysyntää omaamme nopeammin. - Euroalueen luu on kaluttu vuosikymmeniksi loppuun.  Sijoitusbisnes etsii ja saa ympäri vuorokauden uusia mahdollisuuksia. Kehitys ei pysähdy, vaan jatkossakin varallisuus ja tekniikka globalisoituvat ja etsivät parempaa tuottoa. 

 

Suomessa olevien raaka-aineiden hyödyntäminen vaatii jatkuvaa tutkimusta ja kehitystä. Esimerkiksi puusta on löydetty suuri määrä uusia aineita ja niiden yhdisteitä, mutta teolliseen hyödyntämiseen voi kulua vielä vuosikymmeniä. Niinpä esim. UPM satsaa voimakkaasti energia-bisnekseen. Se ilmoittaa energiatoiminnan sähköntuotantokapasiteetiksi n. 1 714 MW. Tavoitteena on kasvattaa toimintaa Pohjoismaissa ja Euroopassa hiilidioksidivapailla energiamarkkinoilla hyödyntäen kustannustehokkaita energialähteitä.

 

Huomattavia metsäpinta-aloja on siirtymässä ulkomaalaisten omistukseen ja yksityismetsiä ollaan liittämässä suurempiin kokonaisuuksiin EU:n tukemin hankkein. Metsäomistuksen siirtyessä yhtiöille puun kuutiohinnan merkitys supistuu, sillä omistavan ja jalostavan yhtiön kokonaistulos on se, mitä seurataan. Perinteisiä metsänomistajia ajetaan tuottavuusahdinkoon ja metsistä luopu-miseen.

 

Matalat talletuskorot ja kasvava bioenergiatuotanto lisäävät kiinnostuta metsiin. Kehitys altistaa vaaralle, että ne siirtyvät kaivosten tavoin ulkomaalaisten haltuun ja toiminnan tulot verottamatta ulkomaille varoparatiiseihin. Lainsäätäjillä olisi töitä… 

 

Alpo Ylitalo

Kokkola