--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697488 kpl

Vastaus: syyllisiä ei etsitty

Tuomo Puumala Kokkolalehdessä 12.11.08

Etkö, Tuomo Puumala halunnut ymmärtää lukemaasi, kun väität tässä lehdessä 5.11.08 ollutta kirjoitustani virheelliseksi? Viittasin tiettyyn uutiseen enkä johonkin esittämääsi haastatteluun. Seuraavassa kappaleessa toteat: ”Ylitalon esiin nostamassa haastattelussa vastasin toimittajan kysymykseen perussuomalaisten nousun kestävyy-destä pitkällä tähtäimellä.” Näin paljastuu, mistä tietolähteestä oli kyse. - Tuntuisiko paremmalta ajatusmalli: kepulaisten häviö ei ole perussuomalaisten syy, vaan ansio.

Odotat näkemyksiäni, miten Kokkolaa pitää kehittää. Saimme vaaleissa kaksi paikkaa Kokkolan valtuustoon. - Maitomäärä ei riittänyt suurempaan tiliin, mistä syystä olen  pitäytynyt  kuuntelijan rooliin järjestäytymiskokouksissa. Havaintoni on, että puo-lueille on tärkeämpää paikkojen määrä kuin toimijoiden laatu. Perussuomalaisten tavoite on tukea hyviä ehdotuksia, olipa esittäjä kuka tahansa. Toivomme  oikeudenmukaista ja kyvykästä hallintoa Kokkolan asukkaiden parhaaksi.

Valtakaudellanne Kokkola on saavuttanut veronmaksajien piikkipaikan. Kepulaiset liitoskunnat toivat mainostamasi ”voiton”. Montako paikkaa Kepu hävisi liitoskun-nissa? Kun lautakuntien paikkajaossa puolueet pyrkivät säilyttämään asemansa, uusien on lähes mahdoton päästä vaikuttamaan. Työkokemus ei ole suinkaan rasite, joskaan politiikassa sitä näytä arvostettavan.

Pyrit unohtamaan kirjoitukseni pääasian, miten metsänomistajia viedään kuin pässiä narussa. Kirjallisen kysymyksesi kk 228/2008/vp sisältö ei ollut enää metsänomis-tajilta, vaan kepulaistunut viesti ministerille. Venäjän puutullien siirtymisestä huo-limatta puun kysyntä Suomessa hiipuu hetkeksi. Metsäyhtiöt sopeuttavat tuotantoaan kysyntää vastaavaksi. Vanhoja leimikoita on pystyssä runsaasti eikä puun hinta houkuttele myyjiä enempää kuin ostajiakaan. Tuontivarastoissa olevasta puusta on maksettu Venäjälle lähes tuplahintaa Suomen puuhun verrattuna.

Teissä nuorissa on toivomme, mutta seuraavien vaalien voitot tai tappiot eivät takaa yhtään varmempaa talouspolitiikkaa ainakaan, jos johtoon istutetaan entistäkin kokemattomampia ihmisiä. Finanssi- ja rahapolitiikka muodostavat talouden perustan ja palvelurahoitusmahdollisuudet. - Kirjoituksesi loppuosan haaveen toteutuminen ei lähene Kepun nykypolitiikalla.

Alpo Ylitalo

2008-11-16