--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697527 kpl

Miten kalalajien muutos korjataan?

Sanomalehti Kaleva kirjoitti särkikalakantojen nopeasta kasvusta. Aihe on vakava, sillä ongelma pahenee nopeasti. Kotitalouskalastajatkin tietävät, miksi ammattikalastajien määrä ja saaliit supistuvat sekä tuonti- ja allaskala valtaavat ruokapöydät. - Kalastajien lukumäärä jää alle tuhannen.

Monet harrastajakalastajatkin ovat lopettaneet verkkokalastuksen kokonaan vain siksi, että verkot likaantuvat ja ovat täynnä särkiä ja muita roskakaloja. Viime kuun 29. laskin perinteiselle siian pyyntipaikalle yhden 33-millisen 1,8 metriä korkean verkon ja kuusi 38 millin verkkoa. Seuraavan aamun saalis harvemmista verkoista oli kolme siikaa, kahdeksan lahnaa ja muutama iso särki. Yhdessä tiheässä verkossa oli noin 15 - 20 kiloa särkiä, parisenkymmentä kiiskeä, kolme silakkaa ja jokunen pieni lahna. Simppuja ei ollut. - Seuraavana aamuna samalla seudulla 80 verkolla puoliammattilaisen saaliina oli muutama lahna ja särki, muttei ainoatakaan siikaa.

Vesistöjen kunto ja kalakantojen muutos koskettaa eri tavoin, mutta jokaista. Siksi tiedotusvälineet voisivat vaatia valtiovaltaa heräämään todellisuuteen. Koko ekosysteemin kannalta olisi ehkä viisaampaa osoittaa varoja vesistöjen kunnostamiseen, kuin yltiöpäisesti toteutettuun Natura 2000-suojeluohjelmaan. Emme tiedä tarkoin Natura 2000:n aiheuttamia kustannuksia.

Valtiontaloudentarkastusviraston julkaisemassa tarkastuskertomuksessa 140/2007 s. 150 todetaan: ”Alueiden hoidon on myös arvioitu vievän vuodesta 2006 eteenpäin enemmän varoja kuin alueiden hankinta”. Hs.19.2.07 tarkastuskertomuksesta: ”Natura 2000-verkoston valmistelu sai murskatuomion.”

Esimerkiksi Rahjan saaristossa ja Kalajoella ”arvokasta” Natura 2000-maankohoamisalueen rantaa ja saaristomaisemia ennallistetaan viimevuosisadan alkukymmenille veteen ulosteensa päästävän karjan ja lampaiden avulla. - Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintien tiistaina 2.10.07 eduskunnalle jättämästä lakialoitteesta:” Mikäli ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin ei voida estää suojavyöhykkeillä tai muilla teknisillä ratkaisuilla, on viljely kyseisillä pelloilla kiellettävä kokonaan”. – Nykyisillä määräyksillä lietelannan leivitys kielletään vesistöön rajoittuvilla pelloilla 25 metrin etäisyydelle pellon päästä. Sen lisäksi on 3 metrin suojavyöhyke. Lapintie vaatii 15 metrin suojavyöhykettä! – Eikö suoraan veteen ulotettu karjanlanta muutu liettyessään lietelannaksi?

Hallinnon ympäristönsuojelua koskevat päätökset ovat karkeassa ristiriidassa keskenään. Lakienvastaisesti toteutettu Natura-päätös oli taustaltaan enemmän poliittinen kuin luonnonsuojelullinen. Hyötyykö luonto vai Metsähallitus Natura-alueiden hoitajana, haltijana, omistajana ja ennallistajana? EU-nöyryyden mallimaa Suomi sallii, että esimerkiksi Perämereen putoaa Lohtajalla Natura 2000-alueelta ammuttua ohjusromua ja tykin ammuksia satoja tonneja vuodessa, muttei sorsanpyynnistä lyijyhauleja.

Alpo Ylitalo, Kokkola

2007-10-07