--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:688938 kpl

Voidaanko demokratiaa kehittää?

Sauli Niinistö teki historiaa saatuaan nykymuotoisen valintatavan ääniennätyksen. Onko joku presidenteistä saanut toimikaudellaan perheenlisäystä?

Kansainvälisen kaupan esteiden purku on jatkunut vuosikymmeniä ja saavutuksiin ollaan tyytyväi-siä ympäri maapallon. Holkerin hallitus poisti valuuttasäännöstelymääräyksemme. Nyt yrittä-jyyteen yllyttävä Erkki Liikanen oli valtionvarainministerinä.

Kaupan vapautuminen kiristiää kilpailua. Se noteerattiin myös Donald Trumpin vaalikampanjassa, jossa hän esitti esteiden palauttamista.

Kaupan ja rahapolitiikan sekä yhteiseen valuuttajärjestelmään ermiin ja euroon liittymisen tuloksena hintakilpailu sai suuren merkityksen. Siksi 1990-luvun laman aikana syntynyt suurtyöttömyys on vaikea saada hallintaan. Rahan arvo ja työn hinta korostuivat kaupan esteinä lisäten työttömyyttä.

Kiristyvä kansainvälinen kilpailu ajoi Nokian puhelinteollisuuden ensin Keski-Erooppaan ja sitten Kauko-Itään. Nyt Kiina vetää maapallon viimeisintä teknologiaa maahan halvan työvoiman ja rahan kurssin avulla. - Teknologia maksetaan kilpailukykyvyllä.

Länsimarkkoinoille suunnatun tavaravirran brändäys lisää luottamusta, joten alkuperä ei ole kaupan este. Kiinalainen teollisuus huomioi työn tehokkuuden, laadun ja asiakaspalvelun.

Tänne jääneen teollisuusyrityksen osa rauhoittelee päättäjiä sillä, että suunnitelu jää Suomeen. Niin jäävät suunnittelukustannuksetkin, joihin valtiovalta ottaa osaa tuotekehitysavustusten muodossa. Kun tuote on valmis tuotantoon, enterin painallus vie uuden tuotteen Kiinaan valmistettavaksi. Tänne jäävä valmistus joutuu alati kiristyvän kilpailun vuoksi sopeuttamaan tuotantoaan markkinoihin, jonka tuloksena työpaikat vähenevät.

Myydessään perusinfraa, kuten energiansiirtoverkot, hallitus nostaa itse elin- ja energiakustan-nuksia. Monopoliasemassa olevia yrityksiä, kuten Digitaa, Fortumia ja Carunaa, ei olisi saanut myydä millään hinnalla - ja vielä ulkomaalaisille. Herää kysymyksiä ymmärretäänkö hallinnossa kilpailukyvyn vaikutusta kansantalouteen. Digitan myynnissä toteutui sama kuin muiden valtionyhtiöiden myynneissä. Saatiin hetkeksi rahaa, mutta sitten alkoi maksun aika. Digita Oy tekee nykyään 40-50 prosenttia liikevoittoa. Suomen radio- ja televisioasemista päätetään teksasilaisessa pilvenpiirtäjässä.

Eduskuntavaalien ehdokasasettelussa demokratian pelisääntöjä on pakko kehittää. Ei riitä, että kansanedustaja puhuu pöntöstä huolestuneena junassa näkemänsä kissankuljetuslaatikon mitoista - eikä se, että eduskunnan puhemies vierailee "kulkukissojen orpokodissa" muuraamassa satojatuhansia euroja maksavan juoksuputken peruskiven.

Onko mielenosoituslakko aiheellinen?

Alpo Ylitalo, 

Kokkola  5.2. 2018