--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:688936 kpl

Uudet energiamuodot käyttöön 

Avaruusohjelmat ovat olleet voimakkaasti kehittämässä aurinkoenergian käytön mahdollisuuksia. Oman osuutensa käyttömahdollisuuksiin on antanut puolijohdetekniikka. Laajempi kiinnostus ns. siviilikäytön kehitystyöhön sai puhtia energiakriisin aikana 1970-luvun alkuvuosina. Nykyisin auringosta saadun energian käyttö on lisääntynyt voimakkaimmin lämmitystekniikassa, varsinkin ns. aurinkovyöhykkeellä: 25 - 30 astetta molemmin puolin päiväntasaajaa.

Nykyinen öljyn hinta, ympäristöpolitiikka, uusiutuvien polttoaineiden verotuskohtelu ja Kioton sopimuksen vaikutus energian hintaan antanee uutta vauhtia aurinkoenergian keräämistekniikan ja hyödyntämismahdollisuuksien kehittämiseen. 

Käytön sovellusmahdollisuuksia selvitellään monella eri alalla ja käyttömuodot laajenevat. Maa- ja aurinkolämmön käytön sovellusyhdistelmät saattavat olla todennäköisimmät ja kehityskelpoisimmat vaihtoehdot Suomessa.

Erään tutkimuksen mukaan nykypäivän aurinkoenergian keräimillä voidaan tuottaa lämpöä melko hyvällä hyötysuhteella: 60 - 80 % saatavilla olevasta lämmöstä. Toisen lähteen mukaan saatava lämmön määrä olisi 25 - 35 %. Ne soveltuvat nykyisellään ehkä parhaiten käyttöveden lämmitykseen. Saman lähteen mukaan saatavilla oleva energiamäärä on Helsingissä 950 kWh/ m2, Jyväskylässä 880 kWh/m2 ja Sodankylässä 800 kWh/ m2. Kuitenkin 25 - 30 m2:n keräilijällä saataisiin talteen yhden omakotitalon tarvitsema lämmön määrä vuodessa.

Euroopan energiamarkkinoilla Venäjän vaikutus lisääntyy koko ajan, mutta samalla saatavuusriskit kasvavat. Se luo epävarmuutta perinteisten energiamuotojen käyttäjille. Siksi perinteisiä energialähteitä korvaavien maalämpö-, aurinko-, ja tuulienergian käyttömahdollisuuksia tulee kehittää bioenergian mahdollisuuksien ohessa. Ehkä Valkovenäjän ja Venäjän välillä käyty konflikti osoittaa, mihin merkitykseen energiapolitiikka voi kasvaa. On hyvin todennäköistä, että dramatiikan huippu on vielä tulevaisuudessa. Sen vuoksi fuusioreaktoreiden teknisten ratkaisujen tutkimukseen täytyisi osoittaa riittävästi hyödyttäviä satsauksia. 

Alpo Ylitalo

www.alpoylitalo.com

2007-02-15