--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697533 kpl

Pitäisikö virkahenkilöiden valtaa kaventaa?

Hallituspuolueiden johtoon tuntuu vakiintuneen ajatus presidentin vallan kaventamisesta. Tätä löytyy sekä Kepusta että Kokoomuksesta. SDP säilyttäisi sen nykyisellään. Kansa vaatii ensisijaisesti virkamiesten vallan ja vastuun selkeyttämistä. Porukkaan näyttäisi liittoutuneen ainakin yksi kansanedustaja, Pirkko Ruohonen-Lerner, ps.

Erään Kokkolan kaupunginvaltuuston järjestäytymiskokouksen alussa kokenut kunnallispoliitikko vaati virkamiesten vallan kaventamista. Alkavatko ihmiset tajuta, kuinka paljon väärä vallankäyttö aiheuttaa kärsimyksiä ja kustannuksia yhteiskunnalle? – Vuosikymmenten mittaan olen keskustellut satojen virkavallan uhrien kanssa ja ymmärrän siksi vaatimuksen. Vallankäytön uhrina ja yrittäjänä tiedän, että ”kiusanteolla” aiheutetaan kustannuksia. Yrittämisen halu hiipuu, kun voimat hupenevat muuhun kuin yritystoimintaan. Seurauksena yritys voi muuttua kannattamattomaksi ja loppua.

Hallinnossa toimivien ei tarvitse juuri pelätä joutuvansa vastuuseen päätöksistään. Virkakoneistossa  ei ajatella tai ymmärretä, kuinka suuria kehitysjarruja siellä voi yhteiskunnalle olla. Väärän päätöksen tekijää näyttävät suojelevan esimiehet ja jopa hallinto-oikeudet. Hyväksyvätkö lainsäästäjät ja hallinnon avainhenkilötkin vääriksi tietämiään päätöksiä puuttumatta ongelmiin?

Uhrien kantelut laillisuusvalvojille ovat turhia, sillä päätösten sabluuna on useimmiten sama: ei anna aihetta.  Kielteinen päätös heikentää oikeuksiinsa pyrkivän mahdollisuuksia tuomioistuimissa. Niissä sitä saatetaan käyttää oikeuksiinsa pyrkivää vastaan. Poliisin, syyttäjäviraston, tuomioistuinten ja asianajajien vilpittömyyteen ja vallankäyttöön asemassaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Lupa- ym. päätöksiä tarvitsevat hankkeet voivat siirtyä valitusten takia jopa vuosia, jolloin kustannustaso karkaa. Ratkaisuvaltaa korostavat ”nahkapäätöksetkin” ruuhkauttavat ja työllistävät turhaan valitusteitä.  Ne aiheuttavat kustannusten lisäksi hallintoon kohdistuvaa luotettavuusongelmaa. Tahallaan aiheutetusta vahingosta voi seurata myös mielen- ym. terveysongelmia, joiden kustannukset ilmenevät viiveellä. Mutta ymmärrämme jokainen, että kustannukset tulevat aina kansan maksettaviksi ja mielivallan uhrien työkyvyttömyys supistaa verotuloja. Nyky-yhteiskunnassa ja tässä taloustilanteessa ei saa sietää moitittavaa virkatoimintaa, vaan ”väärän” päätöksen tekijä tulee asettaa vastuuseen. Maksajia ovat myös virkahenkilöt riippumatta siitä, kehen oikeustoimi kohdistuu ja kuka ongelman aiheuttaa. - Hiljattain uusittu virkarikoslaki synkensi tilannetta.

Kunta- ja alueliitoksia tehdään kustannussäästöjen toivossa. Valtion tuottavuusohjelman tavoite on saneerata hallinnosta pois jopa 15 000 henkilöä. Silti samaan aikaan kuntaliitoksissa tulee uusia - ainakin määräaikaisia virkoja. Väliaikainenkin päällekkäishallinto maksaa ja viroilla on taipumus jäädä pysyviksi.

Oman ongelmakokonaisuuden muodostavat vakuutusyhtiöiden kanssa syntyvät korvattavuuserimielisyydet. Ei ole harvinaista, että vakuutusyhtiössä kävellään potilasta hoitavan lääkärin lausunnon yli näkemättä potilasta. Yhtiöiden on tehtävä tulosta omistajilleen, mutta olisi selvitettävä, millä keinoin tulosta tehdään. Häviäjiä ovat eniten apua tarvitsevat, puolustuskyvyttömät ihmiset.

Oikeudenmukaisempaa Uutta Vuotta!

Alpo Ylitalo

Kokkola 2009-01-03